O nás
 

O nás

Skupina Hadley Group má celosvetové vedúce postavenie v oblasti pokročilých technológií valcovania za studena, pričom prevádzkuje výrobné závody v Európe, na Strednom východe a v Juhovýchodnej Ázii a zamestnáva vo svete celkom 600 ľudí.

Dodávame inovačné riešenia, ktoré sa uplatňujú v rozmanitých sektoroch - v stavebníctve, v automobilovom priemysle, v rôznych iných priemyselných odvetviach ako aj v poľnohospodárstve.

Ústredným prvkom je náš patentovaný proces valcovania za studena UltraSTEEL®, ktorý umožňuje výrobu komponentov s pevnosťou vyššou o cca 20% pri približne rovnakom znížení spotreby surovín.

Naša výroba má viac ako 50-ročnú tradíciu a postavená je na zručnostiach našich pracovných síl, na sústavnom investovaní do inovačných a produktívnych technológií a na našich dlhodobých vzťahoch, ktoré budujeme so zákazníkmi po celom svete.

Všetka naša činnosť je zameraná predovšetkým na poskytovanie pridanej hodnoty našim zákazníkom, pričom vychádzame z poznania ich rôznorodých potrieb a zo znalosti miestneho trhu, využívame miestnu kvalifikáciu a odbornosť a budujeme adekvátne výrobné kapacity, vďaka čomu plníme dodávky a poskytujeme služby nad očakávania.