O nás
 

Predstavenstvo

Zobraziť informácie o predstavenstve skupiny Hadley Group

Ben Towe CEng, MBA, IMechE, MCMI

Generálny riaditeľ

Ben Towe zahájil svoju kariéru v spoločnosti Carillion v roku 2003 po získaní titulu v odbore strojárstvo na univerzite v Astone. Po nástupe do Hadley Group v januári 2006 Ben rýchlo postúpil z pozície technika podpory výroby do funkcie technického riaditeľa Hadley Group a v roku 2011 sa stal členom predstavenstva skupiny, a v roku 2014 prevzal svoju súčasnú funkciou zástupcu výkonného riaditeľa skupiny. Jeho pôsobnosť zahŕňa všeobecné riadenie so zameraním na prevádzkové činnosti. V roku 2018 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa Hadley group, kde bude pokračovať v riadení stratégie rastu spoločnosti.

Stewart R Towe CBE DL

Predseda výkonnej rady

Stewart Towe nastúpil do skupiny v roku 1976 ako účtovník skupiny. V roku 1978 bol vymenovaný za člena predstavenstva skupiny, pričom prevzal zodpovednosť za jej obchodný a finančný rozvoj, a v apríli 2006 uskutočnil odkúpenie podniku od rodiny Hadley. V súčasnosti zodpovedá za riadenie predstavenstva a za strategický rozvoj celej skupiny. Stewart má úzke väzby na miestnu komunitu a vykonával viaceré verejné funkcie v grófstve West Midlands, ako aj funkciu prorektora univerzity vo Wolverhamptone a predsedu združenia podnikov kraja Black Country. Je patrónom charitatívneho fondu na podporu mladých ľudí Prince‘s Trust a pôsobil aj ako člen správnej rady na viacerých školách, akadémiách a univerzitách v regióne.

Michael Castellucci BEng (Hons) PhD

Technický riaditeľ skupiny.

Michael Castellucci nastúpil do Hadley Group v roku 1994 a prevzal výskumné činnosti zamerané na zvyšovanie úrovne parametrov výrobkov valcovaných za studena prostredníctvom alternatívnych metód a technológií. V roku 1999 získal titul PhD v tomto odbore a postupne vykonával viaceré technické a výskumné úlohy, až sa v roku 2008 stal technickým riaditeľom a v roku 2011 aj členom predstavenstva skupiny. Ako technický riaditeľ spoločnosti Michael prevzal zodpovednosť za všetky technické a prevádzkové funkcie v rámci skupiny.

Richard Neale

Finančný riaditeľ skupiny

Richard Neale nastúpil do skupiny Hadley v roku 2007 po odkúpení podniku manažmentom a v roku 2011 sa stal členom predstavenstva skupiny. Jeho úlohou je realizácia finančnej stratégie skupiny, správa akcionárov a plánovanie a financovanie akvizícií a ich integrovanie do skupiny. Pred nástupom do Hadley Group Richard pracoval v rôznych spoločnostiach, od subjektov zaradených do indexu FTSE 100 a 250 až po investičné firmy.

Jonathan Jaggar

Obchodný riaditeľ skupiny

Jonathan Jaggar sa stal členom predstavenstva Hadley Group ako obchodný riaditeľ skupiny v roku 2015. Jeho hlavnou oblasťou pôsobnosti je obchodná taktika a stratégia, a to na strane predaja i nákupu. Predtým zastával vyššie manažérske funkcie v spoločnostiach Umeco plc a Cytec Inc. vo Veľkej Britácii a v USA.