COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

O nás
 

Predstavenstvo

Zobraziť informácie o predstavenstve skupiny Hadley Group

Ben Towe CEng, MBA, IMechE, MCMI

Generálny riaditeľ

Ben Towe zahájil svoju kariéru v spoločnosti Carillion v roku 2003 po získaní titulu v odbore strojárstvo na univerzite v Astone. Po nástupe do Hadley Group v januári 2006 Ben rýchlo postúpil z pozície technika podpory výroby do funkcie technického riaditeľa Hadley Group a v roku 2011 sa stal členom predstavenstva skupiny, a v roku 2014 prevzal svoju súčasnú funkciou zástupcu výkonného riaditeľa skupiny. Jeho pôsobnosť zahŕňa všeobecné riadenie so zameraním na prevádzkové činnosti. V roku 2018 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa Hadley group, kde bude pokračovať v riadení stratégie rastu spoločnosti.

Stewart R Towe CBE DL

Predseda výkonnej rady

Stewart Towe nastúpil do skupiny v roku 1976 ako účtovník skupiny. V roku 1978 bol vymenovaný za člena predstavenstva skupiny, pričom prevzal zodpovednosť za jej obchodný a finančný rozvoj, a v apríli 2006 uskutočnil odkúpenie podniku od rodiny Hadley. V súčasnosti zodpovedá za riadenie predstavenstva a za strategický rozvoj celej skupiny. Stewart má úzke väzby na miestnu komunitu a vykonával viaceré verejné funkcie v grófstve West Midlands, ako aj funkciu prorektora univerzity vo Wolverhamptone a predsedu združenia podnikov kraja Black Country. Je patrónom charitatívneho fondu na podporu mladých ľudí Prince‘s Trust a pôsobil aj ako člen správnej rady na viacerých školách, akadémiách a univerzitách v regióne.

Michael Castellucci BEng (Hons) PhD

Technický riaditeľ skupiny.

Michael Castellucci nastúpil do Hadley Group v roku 1994 a prevzal výskumné činnosti zamerané na zvyšovanie úrovne parametrov výrobkov valcovaných za studena prostredníctvom alternatívnych metód a technológií. V roku 1999 získal titul PhD v tomto odbore a postupne vykonával viaceré technické a výskumné úlohy, až sa v roku 2008 stal technickým riaditeľom a v roku 2011 aj členom predstavenstva skupiny. Ako technický riaditeľ spoločnosti Michael prevzal zodpovednosť za všetky technické a prevádzkové funkcie v rámci skupiny.

Richard Neale

Finančný riaditeľ skupiny

Richard Neale nastúpil do skupiny Hadley v roku 2007 po odkúpení podniku manažmentom a v roku 2011 sa stal členom predstavenstva skupiny. Jeho úlohou je realizácia finančnej stratégie skupiny, správa akcionárov a plánovanie a financovanie akvizícií a ich integrovanie do skupiny. Pred nástupom do Hadley Group Richard pracoval v rôznych spoločnostiach, od subjektov zaradených do indexu FTSE 100 a 250 až po investičné firmy.

Jonathan Jaggar

Obchodný riaditeľ skupiny

Jonathan Jaggar sa stal členom predstavenstva Hadley Group ako obchodný riaditeľ skupiny v roku 2015. Jeho hlavnou oblasťou pôsobnosti je obchodná taktika a stratégia, a to na strane predaja i nákupu. Predtým zastával vyššie manažérske funkcie v spoločnostiach Umeco plc a Cytec Inc. vo Veľkej Britácii a v USA.