O nás
 

Životné prostredie a trvalá udržateľnosť

Usilujeme sa o trvalú udržateľnosť a uvedomujeme si, že je dôležitou podmienkou našej dlhodobej úspešnosti. Naším zámerom je rozvíjať starostlivosť o životné prostredie, uplatňovať zodpovedné pracovné postupy a zachovať si svoju reputáciu čestnej, poctivej a zodpovednej spoločnosti.

Ekologickejšie vďaka inováciám

Náš patentovaný technologický proces UltraSTEEL®, ktorý získal Cenu Kráľovnej pre podniky v kategórii Inovácie, nám umožňuje vyrábať výrobky vysoko efektívnej konštrukcie, ktorá sa vyznačuje lepšími vlastnosťami pri menšej spotrebe vstupného materiálu. Táto úspora sa zároveň premieta aj do zníženia environmentálnej záťaže z dopravy. Postup UltraSTEEL sa dá úspešne využívať aj pri recyklovaných kovoch.

Lokálne zásobovanie

Ako globálny výrobca dokážeme zabezpečovať lokálne dodávky, čím pomáhame zákazníkom zmenšovať ich uhlíkovú stopu a environmentálny dopad ich činností.

Trvalá udržateľnosť oceľových konštrukcií

Naša divízia stavebných výrobkov získala ocenenie „Trvalá udržateľnosť oceľových konštrukcií“.

Mesto s nulovými emisiami uhlíka

Súbor oceľových profilov skupiny Hadley schválil a vybral aj developerský tím projektu výstavby prvého mesta s nulovými emisiami uhlíka, Masdar City v Abu Dhabí.

BES 6001: Norma ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti - ( UltraSTEEL Products Limited)

Nasledujúce údaje uvádzajú výsledky dosiahnuté v oblasti ochrany životného prostredia a v sociálnej oblasti za skupinu Hadley Group (UltraSTEEL Products - UPL) za obdobie od 1. apríla 2017 do 31. marca 2018.

BES 6001: NORMA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI (DIVÍZIA STAVEBNÝCH VÝROBKOV)

Nasledujúce údaje uvádzajú výsledky dosiahnuté v oblasti ochrany životného prostredia a v sociálnej oblasti za skupinu Hadley Group (divízia stavebných výrobkov - BPD) za obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2017.