COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

O nás
 

Životné prostredie a trvalá udržateľnosť

Usilujeme sa o trvalú udržateľnosť a uvedomujeme si, že je dôležitou podmienkou našej dlhodobej úspešnosti. Naším zámerom je rozvíjať starostlivosť o životné prostredie, uplatňovať zodpovedné pracovné postupy a zachovať si svoju reputáciu čestnej, poctivej a zodpovednej spoločnosti.

Ekologickejšie vďaka inováciám

Náš patentovaný technologický proces UltraSTEEL®, ktorý získal Cenu Kráľovnej pre podniky v kategórii Inovácie, nám umožňuje vyrábať výrobky vysoko efektívnej konštrukcie, ktorá sa vyznačuje lepšími vlastnosťami pri menšej spotrebe vstupného materiálu. Táto úspora sa zároveň premieta aj do zníženia environmentálnej záťaže z dopravy. Postup UltraSTEEL sa dá úspešne využívať aj pri recyklovaných kovoch.

Lokálne zásobovanie

Ako globálny výrobca dokážeme zabezpečovať lokálne dodávky, čím pomáhame zákazníkom zmenšovať ich uhlíkovú stopu a environmentálny dopad ich činností.

Trvalá udržateľnosť oceľových konštrukcií

Naša divízia stavebných výrobkov získala ocenenie „Trvalá udržateľnosť oceľových konštrukcií“.

Mesto s nulovými emisiami uhlíka

Súbor oceľových profilov skupiny Hadley schválil a vybral aj developerský tím projektu výstavby prvého mesta s nulovými emisiami uhlíka, Masdar City v Abu Dhabí.

BES 6001: Norma ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti - ( UltraSTEEL Products Limited)

Nasledujúce údaje uvádzajú výsledky dosiahnuté v oblasti ochrany životného prostredia a v sociálnej oblasti za skupinu Hadley Group (UltraSTEEL Products - UPL) za obdobie od 1. apríla 2017 do 31. marca 2018.

BES 6001: NORMA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI (DIVÍZIA STAVEBNÝCH VÝROBKOV)

Nasledujúce údaje uvádzajú výsledky dosiahnuté v oblasti ochrany životného prostredia a v sociálnej oblasti za skupinu Hadley Group (divízia stavebných výrobkov - BPD) za obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2017.