COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

O nás
 

Naše hodnoty a vízia

Orientujeme sa najmä na pridanú hodnotu pre našich zákazníkov, pričom staviame na znalosti ich potrieb a trhu, ktorým prispôsobujeme svoje výrobné kapacity s využitím miestnych kvalifikovaných a skúsených pracovných síl, vďaka čomu naše dodávky a služby prevýšia očakávania.

Základom nášho úspechu sú naši ľudia a tiež dlhodobé vzťahy so zákazníkmi, ktoré stoja na spolupráci a na našej podpore pre ich úspechy.

Pri všetkých úlohách - či ide o návrh, vytvorenie prototypu a dodanie špecializovaného riešenia pre konkrétneho zákazníka, alebo o veľkosériovú výrobu štandardizovaných výrobkov s národnými dodacími termínmi - je naším ústredným cieľom splniť potreby zákazníka.

Partnerské vzťahy

Partnerský prístup nám zabezpečuje prístup ku kvalifikovaným a schopným zdrojom potrebným na vytváranie nových koncepcií výrobkov a na ich rozvoj tak, aby sme dosiahli riešenie s čo najlepšími parametrami a s čo najnižšími nákladmi, pripravené pre daný trh.

Environmentálna starostlivosť

Naším cieľom je svojou výrobou prispievať k budovaniu nízkouhlíkového sveta. Z ekologického hľadiska je každý výrobok vyvinutý tak, aby poskytoval optimálne vlastnosti pri značných úsporách na spotrebe surovín. Viac informácií nájdete na našej stránke Životné prostredie a trvalá udržateľnosť

Sociálne povedomie

Pri našej práci sa snažíme byť prospešní ľuďom v našich komunitách. V rámci tohto úsilia podporujeme miestne školy a vzdelávacie inštitúcie, investujeme čas a energiu do poskytovania mentorstva a do vzdelávania budúcej generácie, aby si osvojila osobnostné a praktické zručnosti potrebné pre pracovný život. Členovia vedenia našej skupiny, naši pracovníci a tiež naši učni sa podieľajú na projektoch, kde majú mladí ľudia možnosť získať sebadôveru a aj motiváciu stať sa tým najlepším, čím môžu byť.

Osobný rozvoj

Ekonomický úspech vytvára možnosti, preto považujeme finančný rast za základ trvalej prosperity nášho podniku. Práve preto berieme odbornú prípravu a rozvoj našich ľudí - ako budúcich inovátorov - veľmi vážne. Náš dlhodobý a overený program učňovskej prípravy a programy interného vzdelávania pracovníkov predstavujú investíciu do ľudí ako nášho najväčšieho aktíva pre budúcnosť.

Vyhlásenie k otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi

Toto vyhlásenie stanovuje naše postupy, ktorými sa snažíme zaistiť (a) poznanie všetkých rizík moderného otroctva, ktoré sa týkajú našich činností a (b) uskutočňovanie praktických krokov na zabránenie výskytu akejkoľvek formy otroctva alebo obchodovania s ľuďmi v našich vlastných obchodných alebo dodávateľských reťazcoch.