O nás
 

Naše hodnoty a vízia

Orientujeme sa najmä na pridanú hodnotu pre našich zákazníkov, pričom staviame na znalosti ich potrieb a trhu, ktorým prispôsobujeme svoje výrobné kapacity s využitím miestnych kvalifikovaných a skúsených pracovných síl, vďaka čomu naše dodávky a služby prevýšia očakávania.

Základom nášho úspechu sú naši ľudia a tiež dlhodobé vzťahy so zákazníkmi, ktoré stoja na spolupráci a na našej podpore pre ich úspechy.

Pri všetkých úlohách - či ide o návrh, vytvorenie prototypu a dodanie špecializovaného riešenia pre konkrétneho zákazníka, alebo o veľkosériovú výrobu štandardizovaných výrobkov s národnými dodacími termínmi - je naším ústredným cieľom splniť potreby zákazníka.

Partnerské vzťahy

Partnerský prístup nám zabezpečuje prístup ku kvalifikovaným a schopným zdrojom potrebným na vytváranie nových koncepcií výrobkov a na ich rozvoj tak, aby sme dosiahli riešenie s čo najlepšími parametrami a s čo najnižšími nákladmi, pripravené pre daný trh.

Environmentálna starostlivosť

Naším cieľom je svojou výrobou prispievať k budovaniu nízkouhlíkového sveta. Z ekologického hľadiska je každý výrobok vyvinutý tak, aby poskytoval optimálne vlastnosti pri značných úsporách na spotrebe surovín. Viac informácií nájdete na našej stránke Životné prostredie a trvalá udržateľnosť

Sociálne povedomie

Pri našej práci sa snažíme byť prospešní ľuďom v našich komunitách. V rámci tohto úsilia podporujeme miestne školy a vzdelávacie inštitúcie, investujeme čas a energiu do poskytovania mentorstva a do vzdelávania budúcej generácie, aby si osvojila osobnostné a praktické zručnosti potrebné pre pracovný život. Členovia vedenia našej skupiny, naši pracovníci a tiež naši učni sa podieľajú na projektoch, kde majú mladí ľudia možnosť získať sebadôveru a aj motiváciu stať sa tým najlepším, čím môžu byť.

Osobný rozvoj

Ekonomický úspech vytvára možnosti, preto považujeme finančný rast za základ trvalej prosperity nášho podniku. Práve preto berieme odbornú prípravu a rozvoj našich ľudí - ako budúcich inovátorov - veľmi vážne. Náš dlhodobý a overený program učňovskej prípravy a programy interného vzdelávania pracovníkov predstavujú investíciu do ľudí ako nášho najväčšieho aktíva pre budúcnosť.

Vyhlásenie k otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi

Toto vyhlásenie stanovuje naše postupy, ktorými sa snažíme zaistiť (a) poznanie všetkých rizík moderného otroctva, ktoré sa týkajú našich činností a (b) uskutočňovanie praktických krokov na zabránenie výskytu akejkoľvek formy otroctva alebo obchodovania s ľuďmi v našich vlastných obchodných alebo dodávateľských reťazcoch.