COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Výrobný program a služby
 

Výrobný program a služby

Úspech nášho podniku je postavený na výrobnom programe svetovej úrovne, ktorý zahŕňa za studena valcované odľahčené a vysoko pevné profily vyrábané našou ocenenou technológiou UltraSTEEL®.

Prevádzková excelentnosť a logistika

Úspech nášho podniku je postavený na výrobnom programe svetovej úrovne, ktorý zahŕňa za studena valcované odľahčené a vysoko pevné profily vyrábané našou ocenenou technológiou UltraSTEEL®.

Tento výrobný program je doplnený širokou škálou služieb výroby a spracovania plechov, ktoré nám umožňujú ponúkať zákazníkom plne integrované riešenia pokrývajúce viaceré etapy realizácie, ako aj odborné poradenstvo a vývojovo-výskumnú podporu poskytovanú známym Technickým centrom excelentnosti.

Valcovanie za studena

Naše valcované profily poskytujú množstvo výhod v porovnaní s ohýbanými profilmi vrátane značne zníženej hmotnosti a zvýšenej pevnosti (dosiahnutej deformačným spevnením za studena).

Viac informácií

UltraSTEEL®

Náš medzinárodne patentovaný technologický proces UltraSTEEL® predstavuje postup valcovania za studena, ktorý zákazníkom z najrôznejších odvetví po celom svete umožňuje zlepšovať efektivitu výrobkov a znižovať ich hmotnosť ako aj spotrebu surovín.

Viac informácií

Centrum Excelentnosť

Naše Technické centrum excelentnosti vo Veľkej Británii je zariadením svetovej triedy zameraným na trvalé zlepšovanie samotných technológií valcovania, ako aj všetkých ostatných technických oblastí našej pôsobnosti.

Viac informácií

Výroba a spracovanie plechu

Poskytujeme širokú škálu pružných, cielených a efektívnych služieb výroby a spracovania plechov, ktoré využívajú naše kapacity valcovania plechov a dopĺňajú sortiment. Patrí sem laserové rezanie (rovinné aj 5-osové), ohýbanie a ohraňovanie, CNC dierovanie a montážne a dokončovacie práce.

Viac informácií

UltraBoss™

UltraBoss™ je inovačná, patentovaná technológia, ktorá prináša výrazné zlepšenie parametrov valcovaných profilov.

Viac informácií