COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Výrobný program a služby
 

Centrum Excelentnosť

Naše Technické centrum excelentnosti vo Veľkej Británii je zariadením svetovej triedy zameraným na trvalé zlepšovanie samotných technológií valcovania, ako aj všetkých ostatných technických oblastí našej pôsobnosti.

Máme viac ako 50 technikov a konštruktérov, ktorí sa na plný úväzok venujú výskumu a vývoju výrobkov, navrhovaniu strojov a nástrojov a poskytovaniu podpory pre výrobné a technické činnosti. S využitím najnovších simulačných technológií, špičkového konštrukčného vybavenia a zručností a znalostí, ktorými náš kmeňový tím disponuje, toto odborné technické pracovisko je k dispozícii každému jednému - existujúcemu aj potenciálnemu - zákazníkovi skupiny Hadley Group.

V partnerskej spolupráci s našimi kmeňovými tímami vyvíjame systémy a riešenia pre budúcnosť, ktoré nám umožnia dodávať výrobky a postupy vyhovujúce vašim konkrétnym, špecifickým požiadavkám.

Naše Technické centrum excelentnosti môžete považovať za doplnok vášho vlastného technického tímu a za aktívum, ktoré vám môže pomôcť reálne sa na trhu odlíšiť . Ak máte záujem o viac informácií o všetkých službách v tejto oblasti, alebo ak si chcete dohodnúť stretnutie a prediskutovať s nami možnosti využitia tohto cenného zdroja pre vaše potreby, skontaktujte nás, prosím