COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Výrobný program a služby
 

Strojné zariadenia

Ako svetový líder a priekopník v oblasti technológií valcovania za studena navrhujeme a vyrábame vlastné stroje - aj na tom stojí naša jedinečnosť a odbornosť, ako aj efektívnosť prevádzky a údržby našich výrobných zariadení.

Máme vlastné tímy pracovníkov špecializovaných na jednotlivé aspekty konštruovania, výroby a údržby strojných zariadení a ich kvalifikácia a odbornosť je k dispozícii pre všetkých zákazníkov Hadley Group.

Navrhovanie strojných zariadení

Naše plne kvalifikované tímy konštruktérov prepájajú svoje vedomosti, komplexnú znalosť odvetvia a najnovšie technológie a vyvíjajú technické riešenia, ktoré sú špičkou na trhu. Naši strojní konštruktéri navrhujú špecifické stroje podľa konkrétnych potrieb s plným využitím softvéru CAD/CAM/FEA; naši elektrotechnickí inžinieri, ktorí vyvíjajú elektrické a kontrolné systémy strojov, sú odborníkmi na systémy CAD, HMI, strojový softvér a snímacie technológie.

Výroba strojných zariadení

Výrobu všetkých nových strojov a zariadení na valcovanie za studena používaných v našich výrobných závodoch a ich uvádzanie do prevádzky zabezpečuje náš vlastný tím strojných a elektrotechnických inžinierov. Dokážeme vyrobiť jednotlivé stroje ako aj celé výrobné linky zodpovedajúce príslušnej aplikácii, resp. požiadavke zákazníka.

Všetky systémy vyvíjame výlučne na vlastné účely a vynikáme v schopnosti navrhovať a vyrábať potrebné stroje a nástroje pre tieto systémy.

Údržba strojných zariadení

■ Máme kvalifikovaných mechanikov a elektrikárov, ktorí sú v prevádzkach nepretržite k dispozícii a plánovanou a preventívnou údržbou zabezpečujú chod strojov zariadených s maximálnou efektívnosťou.

Znamená to, že každá mechanická alebo elektrická poruche stroja sa bezodkladne diagnostikuje a odstraňuje. Keďže väčšina našich zariadení je skonštruovaná interne, máme priamy prístup k potrebným odborným znalostiam strojných konštruktérov, ako aj k príslušným výkresom a manuálom.

Ako svetoví líder a priekopník v oblasti technológií valcovania za studena skupina Hadley Group navrhuje a vyrába vlastné stroje - aj na tom stojí jedinečnosť a odbornosť firmy, ako aj efektívnosť prevádzky a údržby jej výrobných zariadení.