Výrobný program a služby
 

Strojné zariadenia

Ako svetový líder a priekopník v oblasti technológií valcovania za studena navrhujeme a vyrábame vlastné stroje - aj na tom stojí naša jedinečnosť a odbornosť, ako aj efektívnosť prevádzky a údržby našich výrobných zariadení.

Máme vlastné tímy pracovníkov špecializovaných na jednotlivé aspekty konštruovania, výroby a údržby strojných zariadení a ich kvalifikácia a odbornosť je k dispozícii pre všetkých zákazníkov Hadley Group.

Navrhovanie strojných zariadení

Naše plne kvalifikované tímy konštruktérov prepájajú svoje vedomosti, komplexnú znalosť odvetvia a najnovšie technológie a vyvíjajú technické riešenia, ktoré sú špičkou na trhu. Naši strojní konštruktéri navrhujú špecifické stroje podľa konkrétnych potrieb s plným využitím softvéru CAD/CAM/FEA; naši elektrotechnickí inžinieri, ktorí vyvíjajú elektrické a kontrolné systémy strojov, sú odborníkmi na systémy CAD, HMI, strojový softvér a snímacie technológie.

Výroba strojných zariadení

Výrobu všetkých nových strojov a zariadení na valcovanie za studena používaných v našich výrobných závodoch a ich uvádzanie do prevádzky zabezpečuje náš vlastný tím strojných a elektrotechnických inžinierov. Dokážeme vyrobiť jednotlivé stroje ako aj celé výrobné linky zodpovedajúce príslušnej aplikácii, resp. požiadavke zákazníka.

Všetky systémy vyvíjame výlučne na vlastné účely a vynikáme v schopnosti navrhovať a vyrábať potrebné stroje a nástroje pre tieto systémy.

Údržba strojných zariadení

■ Máme kvalifikovaných mechanikov a elektrikárov, ktorí sú v prevádzkach nepretržite k dispozícii a plánovanou a preventívnou údržbou zabezpečujú chod strojov zariadených s maximálnou efektívnosťou.

Znamená to, že každá mechanická alebo elektrická poruche stroja sa bezodkladne diagnostikuje a odstraňuje. Keďže väčšina našich zariadení je skonštruovaná interne, máme priamy prístup k potrebným odborným znalostiam strojných konštruktérov, ako aj k príslušným výkresom a manuálom.

Ako svetoví líder a priekopník v oblasti technológií valcovania za studena skupina Hadley Group navrhuje a vyrába vlastné stroje - aj na tom stojí jedinečnosť a odbornosť firmy, ako aj efektívnosť prevádzky a údržby jej výrobných zariadení.