Výrobný program a služby
 

Výskum a vývoj výrobkov

Svoju pozíciu globálneho lídra v oblasti technológií valcovania za studena si udržiavame vďaka neustálemu investovaniu do výskumu a vývoja. Táto oblasť našej činnosti sa realizuje pod vedením našich kmeňových pracovníkov výskumu a vývoja výrobkov.

Títo vysoko kvalifikovaní technickí pracovníci sa významne podieľajú na vytváraní globálnej odbornej základne v tejto oblasti a venujú sa vývoju stále efektívnejších výrobkov a procesov. Spolupracujú s viac ako 10 akademickými a vedeckými inštitúciami po celej Veľkej Británii, publikovali desiatky výskumných prác a portfólio ich internej akademickej výskumnej činnosti sa datuje od roku 1985.

Ako zákazník skupiny Hadley Group - či už skutočný alebo potenciálny - máte túto bohatú banku znalostí k dispozícii na požiadanie. Náš tím výskumu a vývoja výrobkov môžete považovať za rozšírenie svojho vlastného technického oddelenia, za zdroj znalostí a technickej odbornosti, ktorý si môžete prizvať k vývoju svojich vlastných výrobkov.

Môžeme vám pomôcť v mnohých oblastiach vrátane konštrukčných výpočtov, posúdenia materiálov a špecifikácie výrobkov. Môžeme vás podporiť integráciou existujúcich technológií spracovania aj vývojom nových.

Pri vývoji výrobkov a procesov používame nasledujúce postupy:

  • teoretické zhodnotenie

  • geometrickú optimalizáciu procesu

  • počítačovú simuláciu

rýchle vyhotovenie prototypov fyzikálne skúšky metalurgické analýzy štúdie spôsobilosti procesov

Skupina Hadley Group si udržiava svoju pozíciu globálneho lídra v oblasti technológií valcovania za studena vďaka neustálemu investovaniu do výskumu a vývoja. Táto oblasť našej činnosti sa realizuje pod vedením našich kmeňových pracovníkov výskumu a vývoja výrobkov.