COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Výrobný program a služby
 

Výskum a vývoj výrobkov

Svoju pozíciu globálneho lídra v oblasti technológií valcovania za studena si udržiavame vďaka neustálemu investovaniu do výskumu a vývoja. Táto oblasť našej činnosti sa realizuje pod vedením našich kmeňových pracovníkov výskumu a vývoja výrobkov.

Títo vysoko kvalifikovaní technickí pracovníci sa významne podieľajú na vytváraní globálnej odbornej základne v tejto oblasti a venujú sa vývoju stále efektívnejších výrobkov a procesov. Spolupracujú s viac ako 10 akademickými a vedeckými inštitúciami po celej Veľkej Británii, publikovali desiatky výskumných prác a portfólio ich internej akademickej výskumnej činnosti sa datuje od roku 1985.

Ako zákazník skupiny Hadley Group - či už skutočný alebo potenciálny - máte túto bohatú banku znalostí k dispozícii na požiadanie. Náš tím výskumu a vývoja výrobkov môžete považovať za rozšírenie svojho vlastného technického oddelenia, za zdroj znalostí a technickej odbornosti, ktorý si môžete prizvať k vývoju svojich vlastných výrobkov.

Môžeme vám pomôcť v mnohých oblastiach vrátane konštrukčných výpočtov, posúdenia materiálov a špecifikácie výrobkov. Môžeme vás podporiť integráciou existujúcich technológií spracovania aj vývojom nových.

Pri vývoji výrobkov a procesov používame nasledujúce postupy:

  • teoretické zhodnotenie

  • geometrickú optimalizáciu procesu

  • počítačovú simuláciu

rýchle vyhotovenie prototypov fyzikálne skúšky metalurgické analýzy štúdie spôsobilosti procesov

Skupina Hadley Group si udržiava svoju pozíciu globálneho lídra v oblasti technológií valcovania za studena vďaka neustálemu investovaniu do výskumu a vývoja. Táto oblasť našej činnosti sa realizuje pod vedením našich kmeňových pracovníkov výskumu a vývoja výrobkov.