COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Výrobný program a služby
 

Simulačná technológia

Už viac ako 10 rokov investujeme do jednej z technicky najvyspelejších prevádzok navrhovania a výroby za studena valcovaných výrobkov svojho druhu, pričom zabezpečujeme maximálnu produktivitu a efektívnosť na každom stupni procesu.

Súčasťou tejto investície je aj integrované používanie sofistikovaných nástrojov počítačovej simulácie. Používajú sa na generovanie modelov priebehov elastickej a plastickej deformácie, namáhania a napätí spolu s komplexným procesom animácií a s vyhodnotením hotového výrobku. Rozsiahle výsledné údaje nám slúžia ako podklad na optimalizáciu návrhu výrobkov ako procesov ich výroby.

Naše spôsobilosti v tejto oblasti prekrývajú celý proces tvárnenia valcovaním - od výpočtu parametrov výrobku až po návrh valcovacích a lisovacích nástrojov, čo nám umožňuje:

  • rýchle posúdenie parametrov nových výrobkov a systémov,

  • posúdenie návrhu valcovacích nástrojov z hľadiska minimalizácie chýb pri valcovaní,

  • optimalizáciu celkovej konštrukcie nástrojov ešte pred fyzickou výrobou,

  • zníženie nákladov na skúšobnú výrobu,

  • poskytovanie podpory zákazníkom pri ich vlastnom vývoji výrobkov,

  • tvorbu komplexnej databázy nástrojov a návrhových princípov.

Sme si vedomí, že validácia simulačných údajov je pre túto technológiu kľúčová. Preto priebežne kombinujeme simulačnú technológiu s fyzickým skúšaním, aby sme zabezpečili maximálny súlad simulácie s realitou. Príklady analýz vykonávaných pomocou tejto technológie: komplexné ohýbanie výrobku (v 3 a 4 bodoch) celkové a lokálne vybočenie (pod tlakom)

  • akustické vlastnosti valcovaných výrobkov v rámci systému

  • preťahovanie otvorov na skrutky a svorníky

  • delenie výrobkov (strihanie a orezávanie)

  • kompletná simulácia podľa noriem skúšania BSEN

Náročné úlohy pri simulácii výrobkov môžete zveriť práve nám - určite nájdeme riešenie! tion!

Už viac ako 10 rokov skupina Hadley Group investuje do jednej z technicky najvyspelejších prevádzok navrhovania a výroby za studena valcovaných výrobkov svojho druhu, pričom zabezpečuje maximálnu produktivitu a efektívnosť na každom stupni procesu.