Výrobný program a služby
 

Simulačná technológia

Už viac ako 10 rokov investujeme do jednej z technicky najvyspelejších prevádzok navrhovania a výroby za studena valcovaných výrobkov svojho druhu, pričom zabezpečujeme maximálnu produktivitu a efektívnosť na každom stupni procesu.

Súčasťou tejto investície je aj integrované používanie sofistikovaných nástrojov počítačovej simulácie. Používajú sa na generovanie modelov priebehov elastickej a plastickej deformácie, namáhania a napätí spolu s komplexným procesom animácií a s vyhodnotením hotového výrobku. Rozsiahle výsledné údaje nám slúžia ako podklad na optimalizáciu návrhu výrobkov ako procesov ich výroby.

Naše spôsobilosti v tejto oblasti prekrývajú celý proces tvárnenia valcovaním - od výpočtu parametrov výrobku až po návrh valcovacích a lisovacích nástrojov, čo nám umožňuje:

  • rýchle posúdenie parametrov nových výrobkov a systémov,

  • posúdenie návrhu valcovacích nástrojov z hľadiska minimalizácie chýb pri valcovaní,

  • optimalizáciu celkovej konštrukcie nástrojov ešte pred fyzickou výrobou,

  • zníženie nákladov na skúšobnú výrobu,

  • poskytovanie podpory zákazníkom pri ich vlastnom vývoji výrobkov,

  • tvorbu komplexnej databázy nástrojov a návrhových princípov.

Sme si vedomí, že validácia simulačných údajov je pre túto technológiu kľúčová. Preto priebežne kombinujeme simulačnú technológiu s fyzickým skúšaním, aby sme zabezpečili maximálny súlad simulácie s realitou. Príklady analýz vykonávaných pomocou tejto technológie: komplexné ohýbanie výrobku (v 3 a 4 bodoch) celkové a lokálne vybočenie (pod tlakom)

  • akustické vlastnosti valcovaných výrobkov v rámci systému

  • preťahovanie otvorov na skrutky a svorníky

  • delenie výrobkov (strihanie a orezávanie)

  • kompletná simulácia podľa noriem skúšania BSEN

Náročné úlohy pri simulácii výrobkov môžete zveriť práve nám - určite nájdeme riešenie! tion!

Už viac ako 10 rokov skupina Hadley Group investuje do jednej z technicky najvyspelejších prevádzok navrhovania a výroby za studena valcovaných výrobkov svojho druhu, pričom zabezpečuje maximálnu produktivitu a efektívnosť na každom stupni procesu.