Výrobný program a služby
 

Konštrukcia a výroba nástrojov

Všetky nástroje používané našimi strojmi si navrhujeme a vyrábame sami.

Máme špecializovaných konštruktérov na navrhovanie valcovacích, lisovacích a rezacích nástrojov, ktorí v plnom rozsahu využívajú najnovšiu techniku CAD/CAM/FEA a zabezpečujú tak sústavné zlepšovanie efektívnosti a parametrov nástrojov.

Výroba presných nástrojov sa uskutočňuje na najnovších CNC zariadeniach, pričom všetky komponenty podliehajú prísnej kontrole kvality a overovaniu.

Prevádzkujeme tiež špecializovanú produkčnú linku na účely overovania a vývoja (na požiadanie aj s 24-hodinovou obsluhou) a využívame aj vlastnú patentovanú technológiu na vyrezávanie atypických otvorov pomocou špeciálnych nástrojov.

Naša prevádzka konštrukcie a výroby nástrojov ponúka našim zákazníkom kompletné spektrum služieb vrátane zhotovenia prototypov, výroby prvých vzoriek, procesu schvaľovania častí a optimalizácie výroby. Zákazníkom môžeme pomôcť aj pri realizácii zmien a zlepšení valcovaných dielov.

Servis nástrojov - 24/7

Keďže všetky nástroje navrhujeme a vyrábame sami, interne zabezpečujeme aj servis, čo nám umožňuje dosahovať maximálnu produktivitu a krátke dodacie lehoty.

Všetky nástroje používané v našich strojoch sa navrhujú a vyrábajú u nás, čo nám umožňuje interne vykonávať aj ich servis a dosahovať tak maximálnu produktivitu a krátke dodacie lehoty.