COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Výrobný program a služby
 

Konštrukcia a výroba nástrojov

Všetky nástroje používané našimi strojmi si navrhujeme a vyrábame sami.

Máme špecializovaných konštruktérov na navrhovanie valcovacích, lisovacích a rezacích nástrojov, ktorí v plnom rozsahu využívajú najnovšiu techniku CAD/CAM/FEA a zabezpečujú tak sústavné zlepšovanie efektívnosti a parametrov nástrojov.

Výroba presných nástrojov sa uskutočňuje na najnovších CNC zariadeniach, pričom všetky komponenty podliehajú prísnej kontrole kvality a overovaniu.

Prevádzkujeme tiež špecializovanú produkčnú linku na účely overovania a vývoja (na požiadanie aj s 24-hodinovou obsluhou) a využívame aj vlastnú patentovanú technológiu na vyrezávanie atypických otvorov pomocou špeciálnych nástrojov.

Naša prevádzka konštrukcie a výroby nástrojov ponúka našim zákazníkom kompletné spektrum služieb vrátane zhotovenia prototypov, výroby prvých vzoriek, procesu schvaľovania častí a optimalizácie výroby. Zákazníkom môžeme pomôcť aj pri realizácii zmien a zlepšení valcovaných dielov.

Servis nástrojov - 24/7

Keďže všetky nástroje navrhujeme a vyrábame sami, interne zabezpečujeme aj servis, čo nám umožňuje dosahovať maximálnu produktivitu a krátke dodacie lehoty.

Všetky nástroje používané v našich strojoch sa navrhujú a vyrábajú u nás, čo nám umožňuje interne vykonávať aj ich servis a dosahovať tak maximálnu produktivitu a krátke dodacie lehoty.