Výrobný program a služby
 

Výroba a spracovanie plechu

Poskytujeme širokú škálu pružných, cielených a efektívnych služieb výroby a spracovania plechov, ktoré využívajú naše kapacity valcovania plechov a dopĺňajú sortiment. Patrí sem laserové rezanie (rovinné aj 5-osové), ohýbanie a ohraňovanie, CNC dierovanie a montážne a dokončovacie práce.

Materiály

Dokážeme splniť vaše požiadavky na spracovanie plechov v hrúbkach od 0,5 mm až do 20 mm v širokej škále materiálov tvárnených za tepla aj za studena, pozinkovaných, galvanizovaných, s náterom alebo povlakom, z nehrdzavejúcej ocele, mosadzných, medených a z konštrukčných ocelí rôznych tried. Popri tom dokážeme zabezpečiť aj neštandardné materiály a špecifikácie.

Povrchové úpravy

Balenie a dodanie

Máme rozsiahle skúsenosti s realizáciou dodávok po celom svete a všetky výrobky dokážeme zabaliť podľa vašich konkrétnych požiadaviek.

Komplexný a všestranný servis

Vďaka našej schopnosti poskytovať komplexné služby výroby a spracovania plechov a našim odborným skúsenostiam s valcovaním dokážeme vyhovieť vašim špecifickým a individuálnym požiadavkám a dodať vám plne integrované riešenie.