Výrobný program a služby
 

Montáž a dokončovacie práce

Vyrábame viaceré rady a zostavy výrobkov, ktoré sú použiteľné v kombinácii aj samostatne.

Používame viaceré technológie spájania komponentov - vrátane vložiek, nitov, spojovacích prvkov a iných postupov - v súlade s požiadavkami výrobku, resp. zákazníka.

Efektívnosť tohto aspektu našich činností zvyšujeme štandardizáciou spojov a tolerancií. Tieto technické prvky nám umožňujú dosahovať vysoký stupeň opakovateľnej presnosti a plného súladu so stanovenými špecifikáciami, ktoré sú zárukou spokojnosti zákazníka.

Skupina Hadley Group vyrába viaceré rady a zostavy výrobkov, ktoré sú použiteľné v kombinácii aj samostatne. Viac informácií o našich službách pre montáž a dokončovanie.