COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Výrobný program a služby
 

Montáž a dokončovacie práce

Vyrábame viaceré rady a zostavy výrobkov, ktoré sú použiteľné v kombinácii aj samostatne.

Používame viaceré technológie spájania komponentov - vrátane vložiek, nitov, spojovacích prvkov a iných postupov - v súlade s požiadavkami výrobku, resp. zákazníka.

Efektívnosť tohto aspektu našich činností zvyšujeme štandardizáciou spojov a tolerancií. Tieto technické prvky nám umožňujú dosahovať vysoký stupeň opakovateľnej presnosti a plného súladu so stanovenými špecifikáciami, ktoré sú zárukou spokojnosti zákazníka.

Skupina Hadley Group vyrába viaceré rady a zostavy výrobkov, ktoré sú použiteľné v kombinácii aj samostatne. Viac informácií o našich službách pre montáž a dokončovanie.