COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Výrobný program a služby
 

Rovinné laserové rezanie

Služba rovinného laserového rezania je súčasťou našej prevádzky výroby a spracovania plechov a umožňuje nám poskytovať plne integrované riešenia spolu s ďalšími službami, ako je ohýbanie a opracovanie.

Pracujeme s plechmi s rozmermi až do 1500 x 4000 mm a s hrúbkou do 20 mm v prípade mäkkých ocelí, resp. do 8 mm pri nehrdzavejúcej oceli.

Naša schopnosť realizovať aj tie najurgentnejšie požiadavky je podporená dostupnosťou komplexnej škály typov, tried a hrúbok materiálov priamo na sklade.

Služba rovinného laserového rezania ako súčasť prevádzky výroby a spracovania plechov skupiny Hadley Group umožňuje poskytovať plne integrované riešenia spolu s ďalšími službami, ako je ohýbanie a opracovanie.