Výrobný program a služby
 

Rovinné laserové rezanie

Služba rovinného laserového rezania je súčasťou našej prevádzky výroby a spracovania plechov a umožňuje nám poskytovať plne integrované riešenia spolu s ďalšími službami, ako je ohýbanie a opracovanie.

Pracujeme s plechmi s rozmermi až do 1500 x 4000 mm a s hrúbkou do 20 mm v prípade mäkkých ocelí, resp. do 8 mm pri nehrdzavejúcej oceli.

Naša schopnosť realizovať aj tie najurgentnejšie požiadavky je podporená dostupnosťou komplexnej škály typov, tried a hrúbok materiálov priamo na sklade.

Služba rovinného laserového rezania ako súčasť prevádzky výroby a spracovania plechov skupiny Hadley Group umožňuje poskytovať plne integrované riešenia spolu s ďalšími službami, ako je ohýbanie a opracovanie.