Výrobný program a služby
 

UltraBoss™

UltraBoss™ je inovačná, patentovaná technológia, ktorá prináša výrazné zlepšenie parametrov valcovaných profilov.

Pri embosovaní rohov dochádza k zvýšeniu pevnosti lokálnym deformačným spevnením, a vytláčaním materiálu od stredu profilu sa zároveň zvyšuje jeho tuhosť a tým aj stabilita pri použití.

Táto technológia je vhodná na výrobu profilov - či už metódou bežného valcovania za studena alebo postupom UltraSTEEL®.