COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Výrobný program a služby
 

UltraSTEEL®

Náš medzinárodne patentovaný technologický postup valcovania za studena UltraSTEEL® umožňuje zákazníkom z rôznych odvetví po celom svete zvyšovať efektivitu výrobkov a znižovať ich hmotnosť ako aj spotrebu surovín.

Táto technológia, spustená v roku 1982, získala v rokoch 2006 a 2014 Cenu kráľovnej pre podniky v kategórii Inovácie a stále prispieva k rozvoju použitia kovov valcovaných za studena v širokom spektre aplikácií.

  • Výsledok viac ako 35 rokov investícii do výskumu a vývoja
  • Viac ako 20% zvýšenie pevnosti a 20% zníženie spotreby surovín
  • Viac ako 1 miliarda metrov vyrobených rok čo rok
  • Viac ako 100 000 ton vyrobených rok čo rok
  • Výroba realizovaná s viac ako 300 valcovacími linkami po celom svete

Pevnejšie

UltraSTEEL® je technologický proces valcovania za studena, pri ktorom sa pevnosť základného materiálu zvyšuje lokálne deformačným spevnením. Kov sa tvaruje medzi dvomi protiľahlými valcami, ktoré vytvárajú na povrchu materiálu embosovaný vzor. Väčšia efektívna hrúbka materiálu sa dosahuje lokálnym deformovaním pásu na dvojnásobok pôvodnej hrúbky, čím nastáva výrazné deformačné spevnenie, ako aj zvýšenie pevnosti.

Ekologickejšie

Výrobky UltraSTEEL® sa vyznačujú nižšou spotrebou materiálu, čo má priaznivý dopad tak na vaše podnikanie, ako aj na životné prostredie. Zároveň sú výrobky ľahšie, takže ich doprava je hospodárnejšia a aj ekologicky menej zaťažujúca. Tieto výhody sú doplnené našou efektívnou konštrukciou a vysokou presnosťou výroby, ako aj možnosťou použitia technológie UltraSTEEL® na recyklované kovy.

Virtuálna simulácia

V rámci podporných služieb ponúkame aj sofistikovaný simulačný softvér na posúdenie výhod výrobkov vyrobených procesom UltraSTEEL® v porovnaní s inými valcovanými výrobkami.

1. krok:

Simulácia procesu UltraSTEEL® na základe vlastností vášho materiálu a hrúbky kovu.

2. krok:

Simulácia valcovania výrobku a stanovenie rozloženia napätia a namáhania v kove.

3. krok:

Virtuálne skúšanie vášho výrobku v zostave alebo systéme, ktorý napodobňuje vašu aplikáciu.