COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Kariéra
 

Program učňovskej prípravy

Učňovská príprava trvalo zohráva dôležitú úlohu v rozvoji našej spoločnosti už 25 rokov a naďalej máme záujem získať si a rozvíjať mladé talenty prostredníctvom našich stále sa rozširujúcich programov učňovskej prípravy.

Učňovská príprava pre výrobu

Dvojročný program zameraný priamo na konkrétne oblasti výroby vrátane údržby a zámočníctva, ktorý pomáha rozvíjať celé spektrum zručností. Tento program je ideálny pre učňov, ktorí uprednostňujú praktickú prípravu.

Technická učňovská príprava

Súčasťou tohto štvorročného programu je teoretická aj praktická príprava zameraná na rozvoj základných technických spôsobilostí potrebných na výkon kvalifikovaných, resp. odborných činností na pozíciách v rámci riadenia výroby, konštrukcie (výrobných zariadení a výrobkov), údržby, obrábania, zámočníctva, nákupu, predaja a výroby.

Obchodná učňovská príprava

Dvoj- až troj-ročný odbor zameraný na správu a riadenie podnikov, služby zákazníkom, obstarávanie, personalistiku a obchod v rámci prípravy na pracovnú pozíciu v niektorej z týchto oblastí.

Uvedené programy ponúkajú:

  • Okamžité zamestnanie s výhodnými mzdovými podmienkami
  • 6-9 mesačnú teoretickú prípravu na miestnej odbornej škole alebo u iného poskytovateľa vzdelávania
  • Štruktúrovanú odbornú prípravu a získanie uznávanej kvalifikácie
  • Po dokončení pracovný pomer na plný úväzok
  • Priebežné vzdelávanie v súlade s ďalšími kariérnymi ambíciami