Kariéra
 

Rozvoj a vzdelávanie

Pomáhame vám byť tým najlepším, čím môžete byť

  • Náš sústavný rast a úspech plne závisí od našej schopnosti získať a udržať si a rozvíjať tých najlepších ľudí, a práve preto podporujeme sústavný osobný rozvoj každého pracovníka Hadley Group.

Táto podpora má podobu odbornej prípravy na pracovisku a na mieru pripravených programov osobného rozvoja, ktoré pomáhajú našim zamestnancom dosiahnuť svoje individuálne kariérne ciele a napredovať - či už v príslušnej oblasti odbornosti alebo vo zvolených oblastiach v rámci nášho podniku, ktoré ich zaujímajú a najlepšie zodpovedajú ich kvalifikácii.

Či k nám nastúpite priamo zo školy alebo po vysokoškolskom štúdiu, všetci naši zamestnanci od nás dostávajú podporu pri dosahovaní optimálneho osobného a profesijného rozvoja. Ponúkame dynamické a progresívne pracovné prostredie s možnosťou zladiť kariéru a osobné ambície s potrebami nášho podniku. Formujeme vašu budúcnosť z kovu.

Či k nám prídete ako absolvent učňovskej prípravy alebo inej školy v rámci prvého kariérneho kroku, alebo sa stanete pracovníkom našej administratívy alebo zákazníckeho servisu, či ste technikom poskytujúcim zmluvné služby alebo členom manažmentu - oceňujeme a vážime si úlohu každého jedného člena kolektívu všetkých našich pracovníkov. Tento prístup je vyjadrený aj našimi Piatimi základnými hodnotami, ktorými sú výkonnosť, rešpekt, inovácia, starostlivosť a excelentnosť.