COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Kariéra
 

Rozvoj a vzdelávanie

Pomáhame vám byť tým najlepším, čím môžete byť

  • Náš sústavný rast a úspech plne závisí od našej schopnosti získať a udržať si a rozvíjať tých najlepších ľudí, a práve preto podporujeme sústavný osobný rozvoj každého pracovníka Hadley Group.

Táto podpora má podobu odbornej prípravy na pracovisku a na mieru pripravených programov osobného rozvoja, ktoré pomáhajú našim zamestnancom dosiahnuť svoje individuálne kariérne ciele a napredovať - či už v príslušnej oblasti odbornosti alebo vo zvolených oblastiach v rámci nášho podniku, ktoré ich zaujímajú a najlepšie zodpovedajú ich kvalifikácii.

Či k nám nastúpite priamo zo školy alebo po vysokoškolskom štúdiu, všetci naši zamestnanci od nás dostávajú podporu pri dosahovaní optimálneho osobného a profesijného rozvoja. Ponúkame dynamické a progresívne pracovné prostredie s možnosťou zladiť kariéru a osobné ambície s potrebami nášho podniku. Formujeme vašu budúcnosť z kovu.

Či k nám prídete ako absolvent učňovskej prípravy alebo inej školy v rámci prvého kariérneho kroku, alebo sa stanete pracovníkom našej administratívy alebo zákazníckeho servisu, či ste technikom poskytujúcim zmluvné služby alebo členom manažmentu - oceňujeme a vážime si úlohu každého jedného člena kolektívu všetkých našich pracovníkov. Tento prístup je vyjadrený aj našimi Piatimi základnými hodnotami, ktorými sú výkonnosť, rešpekt, inovácia, starostlivosť a excelentnosť.