Kariéra
 

Práca v našej spoločnosti

Naša pozícia vo svetovej špičke vo výrobe za studena valcovaných výrobkov je výsledkom inovácie, excelentnej inžinierskej činnosti, zanietenia, nasadenia a kvalifikovaných medzinárodných pracovných síl.

V centre našej činnosti je 5 základných hodnôt:

  • Výkonnosť
  • Rešpekt
  • Inovácia
  • Starostlivosť
  • Excelentnosť

Tieto hodnoty sú základom toho, ako pracujeme - v pracovných kolektívoch ako aj so zákazníkmi, s dodávateľmi a so všetkými ostatnými zainteresovanými. Podporujú víziu skupiny Hadley Group do roku 2020 a vyjadrujú etiku našej spoločnosti a spôsob jej spolupráce so zamestnancami, dodávateľmi a zákazníkmi.

Kariéra v skupine Hadley Group môže mať viaceré formy - v konštrukcii, vo výrobe, v administratíve či v manažmente; je tu však spoločné vlákno, ktoré nás všetkých navzájom spája - a tým sú naše hodnoty. Sme hlboko zanietení pre dosahovanie úspechu, prinášanie inovácií a vytváranie príležitostí na budovanie dlhodobej a prospešnej kariéry a vo všetkých oblastiach činnosti sa snažíme o excelentnosť. Od našich zamestnancov očakávame 100% - a veríme, že toľko odovzdávame aj my im.

Práca v skupine Hadley Group vám umožní spolupracovať s inšpiratívnou, priateľskou a angažovanou skupinou ľudí a pôsobiť v prostredí vyznačujúcom sa kultúrou, ktorá podporuje talenty, podnecuje nápady, víta nové pohľady a ponúka vynikajúci priestor na profesijné naplnenie.