COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Case Study
 

NEVIDITEĽNÝ PRÍNOS PROFILOV UltraBEAM OD HADLEY GROUP V PROJEKTE HURSTPIERPOINT

Hadley Group ako výrobca konštrukčne vyspelých a trvalo udržateľných za studena valcovaných oceľových profilov dodávala svoje prvotriedne C-profily UltraBEAM na stavbu nového medziposchodia pri prestavbe internátnej školy vo West Sussexe. Kľúčovým prvkom bol Ultra BEAM, pričom rozhodujúcim faktorom bola celková konštrukčná hĺbka 150 mm.

Na výrobcu z West Midlands sa obrátila firma Ashdown Steel Limited po tom, ako sa ukázalo, že za tepla valcované nosníky, pôvodne plánované pre stavbu, neumožnia dosiahnuť požadovanú výšku stropu. Špecializovaný subdodávateľ bol pod tlakom zo strany hlavného dodávateľa stavby, spoločnosti ACG Property Services, aby čím skôr dodal priestor na vybudovanie viacerých nových učební.

Spoločnosť Ashdown Steel ako výrobca ocele, ktorý dodáva materiály do všetkých sektorov stavebníctva na celom juhovýchode Anglicka, nedokázala nájsť iné riešenie situácie, ktorej čelila, než použiť profily Ultra BEAM of Hadley Group.

Rob Hood, manažér projektu za Ashdown Steel, sa vyjadril: „Toto bol prvý prípad, kedy sme využili skupinu Hadley Group ako dodávateľa, ale ich 145 mm hlboké C-profily boli pre túto stavbu ideálne, pretože ponúkali súčasne veľkú pevnosť aj malú hĺbku, ktoré sme potrebovali na dosiahnutie potrebnej výšky.

Profily UltraBEAM od Hadley Group sú vyhotovené z ocele vyššej pevnosti a tuhosti než bežné alternatívy; vyznačujú sa typickými rebrovými výstužami, ktoré umožňujú buď zmenšenie hrúbky materiálu alebo zväčšenie rozpätia pri rovnakej hrúbke.

Profily UltraBEAM sa dodávajú v štandardných aj v atypických dĺžkach podľa potreby zákazníka. Majú galvanizovaný trvanlivý povrch a páry 14 mm otvorov s normalizovanými rozstupmi na uľahčenie montáže.

„Celý projekt bol veľmi náročný - každých 200 mm sa museli osadiť živicové kotvy pomedzi plynové potrubie a iné vedenia; okrem toho sme museli vykonať skúšky pevnosti ukotvenia. Pri každom probléme sme však mali okamžitú plnú podporu technického tímu Hadley Group,“ vysvetlil Rob Hood.

Keď spoločnosť Ashdown Steel potvrdila akceptáciu podrobného harmonogramu a odhadu firmy Hadley Group, technické oddelenie zadalo objednávku do výroby spolu so všetkými detailmi o požadovaných rozmeroch a pozíciách.

Čas na realizáciu prvotnej dodávky bol sedem dní, pričom pozostávala zo 75 profilov UltraBEAM v dĺžke od 1,090 m do 3,045 m, spolu so 145 príchytkami na pripevnenie podlahových nosníkov k sústave hlavných za tepla valcovaných profilov PFC.

Rod Hood ďalej pokračoval: „Čo bolo veľmi dôležité, objednávku zrealizovali veľmi rýchlo - na servis od Hadley Group sa naozaj nemôžeme sťažovať. Ešte aj keď sme potrebovali ďalšiu sériu C-profilov a ukázalo sa, že náš pôvodný kontakt je na dovolenke, druhá dodávka sa vybavila rovnako rýchlo.“

Download case study