COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Case Study
 

Vylepšené nožnice pre Hadley Group

Skupina Hadley Group opäť potvrdzuje svoje silné zameranie na inovácie a zlepšovanie a s radosťou oznamuje inštaláciu nových letmých nožníc na konci valcovacej linky vo výrobnej hale na Downing Street, ktorá znamená ďalšie rozšírenie výrobného programu skupiny vo Veľkej Británii.

Skupina Hadley Group opäť potvrdzuje svoje silné zameranie na inovácie a zlepšovanie a s radosťou oznamuje inštaláciu nových letmých nožníc na konci valcovacej linky vo výrobnej hale na Downing Street, ktorá znamená ďalšie rozšírenie výrobného programu skupiny vo Veľkej Británii.

Po dlhoročnej službe predchádzajúce nožnice dosiahli maximum svojej kapacity a hranicu možností pri uspokojovaní dopytu. Toto 125 tonové zariadenie malo obmedzenú nosnosť, ako aj nástrojovú kapacitu, takže tím pracovníkov Hadley Group dostal za úlohu navrhnúť a vyrobiť vylepšený model. Po rozsiahlom výskume a vývoji tím dospel k záveru, že optimálnym riešením bude 250 tonové vysoko rýchlostné zariadenie, schopné zabezpečiť priečne delenie a presné prerážanie ťažkých profilov až do 8 mm.

Táto novinka završuje viac ako dvojročné obdobie intenzívnej práce. Tím tvorený štyrmi konštruktérmi a štyrmi výrobnými inžiniermi neúnavne pracoval na návrhu nových nožníc „od piky“ - od nákupu materiálov až po výrobu zariadenia. Tím začína vidieť ovocie svojej práce - prebieha posledná fáza zostavovania zariadenia a čoskoro sa spustí fáza testovania. Vozík na prepravu nových nožníc s hmotnosťou takmer 15 ton poháňajú dva servomotory s dvomi presnými prevodovkami a s vysoko presným hrebeňovým riadením. Zariadenie je navrhnuté tak, aby bolo oveľa prístupnejšie než jeho predchádzajúca inkarnácia. S týmto cieľom vývojársky tím motorizoval všetko, čo sa dalo. Okrem toho sa vzhľadom na veľkosť zariadenia prakticky všetky nastavenia vykonávajú cez displej HMI. Displej poskytuje operátorovi množstvo programovacích predností v porovnaní so starým strojom. Všetka dokumentácia k programovaniu, obsluhe a riešeniu problémov je rýchlo dostupná priamo na obrazovke displeja. Všetky špecifické nastavenia výrobnej zákazky sa ukladajú do pamäte priamo v stroji ako osobitné zákazky, alebo na sieťovom serveri. Zástupca výkonného riaditeľa skupiny BG Ben Towe k novému modelu uviedol: „Inovácia má u nás vo všetkom prvoradý význam a sústavne sa snažíme o zvyšovanie efektívnosti našich činností. Tieto nové nožnice pre nás predstavujú veľký krok dopredu v tomto procese, pretože výrazne rozšíria naše výrobné možnosti a opakovateľnosť výroby hrubých profilov. Zároveň sú dôkazom schopností nášho neuveriteľného tímu konštruktérov a výrobných inžinierov, ktorí vývoju, konštrukcii a výrobe nového modelu venovali takmer dva roky práce.“

Nové nožnice sa vyznačujú aj celým spektrom ďalších funkcií a výhod, ktoré znamenajú nové možnosti pre výrobný program britských prevádzok. Na rozdiel od predchádzajúcich nožníc je nový model vybavený vysokorýchlostným pohonom s plne programovateľnou dĺžkou zdvihu, takže sú použiteľné s existujúcimi ako aj budúcimi doplnkovými nástrojmi. Zariadenie je zároveň vybavené automatizovaným nastavením výšky ako aj rozmeru vpredu a vzadu, pričom dokáže zabezpečiť aj zložitejšie operácie potrebné napríklad pri šípových profiloch.

Download case study