COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Case Study
 

VÄZNICE UltraZED AKO VOĽBA POĽNOHOSPODÁRSKYCH ODBORNÍKOV PRE NOVÝ SKLAD OBILIA NA FARME TV FARM

Fowler & Gilbert so sídlom v Cheshire je stavebná firma špecializovaná na rôzne typy poľnohospodárskych objektov a pri stavbách vo veľkom používa konštrukčne vyspelé profily vyrábané skupinou Hadley Group. Inak tomu nebolo ani pri nedávno dokončenej stavbe skladu obilia v jednej z najobľúbenejších vidieckych lokalít vo Veľkej Británii.

Činnosť firmy Fowler & Gilbert je zameraná prevažne na poľnohospodárstvo, pričom realizuje stavby pre klientov po celej krajine, zameraných na rastlinnú, živočíšnu aj mliekarenskú výrobu vrátane projektovania a výstavby stodôl, chlievov, stajní a rôznych iných typov objektov.

Vybrala si profily UltraZED a ďalšie typy profilov od Hadley Group ako popredného výrobcu vzhľadom na ich výnimočné vlastnosti z hľadiska nosnosti, nízkej hmotnosti a konštrukčnej flexibility, a tiež na ich dostupnosť.

Projektový manažér firmy Fowler & Gilbert, Simon Turner, sa vyjadril: „90 percent našej činnosti tvoria zákazky pre poľnohospodárstvo, a to celoštátne, a profily Hadley Group používame už dosť dlho. Vieme, že sa môžeme spoľahnúť na dobrý servis a podporu; okrem toho väznice UltraZED ako aj ostatné profily sa dajú jednoducho špecifikovať cez návrhový softvér Tekla, ktorý používame.“

Pre najnovšiu zákazku firmy Fowler & Gilbert, midlandský závod skupiny Hadley Group vyrobil spolu 200 väzníc UltraZED na stavbu veľkého skladu obilia pre farmu Cotswold Farm Park, ktorú môžu diváci BBC často vidieť v programe Countryfile.

Pri výstavbe skladu obilia sa spotrebovalo až 225 C-profilov a 275 odkvapových väzníc a tiež držiakov, spojok a príchytiek vertikálnych a horizontálnych profilov. Tuhosť a stabilitu zabezpečujú aj ďalšie diagonálne spevňovacie prvky, ako zosilnené podpery, vzpery, drôty a stojky.

Väznice UltraZED od Hadley Group sa vyrábajú z vysoko pevnej ocele a svojou konštrukciou prevýšia bežné výrobky, pričom sa vyznačujú charakteristikami ako vysoká pevnosť a veľký preklenovací rozsah, ako aj odľahčením konštrukcie o 6 až 13 percent. Majú označenie CE podľa normy BS EN 1090, trieda vyhotovenia 4 a k dispozícii sú v 59 rôznych variantoch hĺbky a hrúbky materiálu.

Väznice UltraZED sú kompatibilné so softvérom Tekla, ktorý je v odvetví široko používaný. Na špecifikáciu návrhu sa dá taktiež použiť vlastný softvér skupiny Hadley Group, DesignSuite PRO™, ktorý umožňuje rýchle dodanie presne narezaných dĺžok profilov na miesto realizácie a následne veľmi rýchlu montáž. Väznice poskytujú aj veľkorysé 70 mm čelo na upevnenie plechového alebo iného fasádneho obkladu tak, aby sa zachovalo voľné prúdenie vzduchu v objekte.

Download case study