Case Study
 

VÄZNICE UltraZED AKO VOĽBA POĽNOHOSPODÁRSKYCH ODBORNÍKOV PRE NOVÝ SKLAD OBILIA NA FARME TV FARM

Fowler & Gilbert so sídlom v Cheshire je stavebná firma špecializovaná na rôzne typy poľnohospodárskych objektov a pri stavbách vo veľkom používa konštrukčne vyspelé profily vyrábané skupinou Hadley Group. Inak tomu nebolo ani pri nedávno dokončenej stavbe skladu obilia v jednej z najobľúbenejších vidieckych lokalít vo Veľkej Británii.

Činnosť firmy Fowler & Gilbert je zameraná prevažne na poľnohospodárstvo, pričom realizuje stavby pre klientov po celej krajine, zameraných na rastlinnú, živočíšnu aj mliekarenskú výrobu vrátane projektovania a výstavby stodôl, chlievov, stajní a rôznych iných typov objektov.

Vybrala si profily UltraZED a ďalšie typy profilov od Hadley Group ako popredného výrobcu vzhľadom na ich výnimočné vlastnosti z hľadiska nosnosti, nízkej hmotnosti a konštrukčnej flexibility, a tiež na ich dostupnosť.

Projektový manažér firmy Fowler & Gilbert, Simon Turner, sa vyjadril: „90 percent našej činnosti tvoria zákazky pre poľnohospodárstvo, a to celoštátne, a profily Hadley Group používame už dosť dlho. Vieme, že sa môžeme spoľahnúť na dobrý servis a podporu; okrem toho väznice UltraZED ako aj ostatné profily sa dajú jednoducho špecifikovať cez návrhový softvér Tekla, ktorý používame.“

Pre najnovšiu zákazku firmy Fowler & Gilbert, midlandský závod skupiny Hadley Group vyrobil spolu 200 väzníc UltraZED na stavbu veľkého skladu obilia pre farmu Cotswold Farm Park, ktorú môžu diváci BBC často vidieť v programe Countryfile.

Pri výstavbe skladu obilia sa spotrebovalo až 225 C-profilov a 275 odkvapových väzníc a tiež držiakov, spojok a príchytiek vertikálnych a horizontálnych profilov. Tuhosť a stabilitu zabezpečujú aj ďalšie diagonálne spevňovacie prvky, ako zosilnené podpery, vzpery, drôty a stojky.

Väznice UltraZED od Hadley Group sa vyrábajú z vysoko pevnej ocele a svojou konštrukciou prevýšia bežné výrobky, pričom sa vyznačujú charakteristikami ako vysoká pevnosť a veľký preklenovací rozsah, ako aj odľahčením konštrukcie o 6 až 13 percent. Majú označenie CE podľa normy BS EN 1090, trieda vyhotovenia 4 a k dispozícii sú v 59 rôznych variantoch hĺbky a hrúbky materiálu.

Väznice UltraZED sú kompatibilné so softvérom Tekla, ktorý je v odvetví široko používaný. Na špecifikáciu návrhu sa dá taktiež použiť vlastný softvér skupiny Hadley Group, DesignSuite PRO™, ktorý umožňuje rýchle dodanie presne narezaných dĺžok profilov na miesto realizácie a následne veľmi rýchlu montáž. Väznice poskytujú aj veľkorysé 70 mm čelo na upevnenie plechového alebo iného fasádneho obkladu tak, aby sa zachovalo voľné prúdenie vzduchu v objekte.

Download case study