COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Insight Posts
 

Ocenenie Inštitútu strojných inžinierov

Pobočka Inštitútu strojných inžinierov (IMechE) pre južný región ocenila prácu jedného z najnovších technikov výskumu a vývoja v Hadley Group, Roberta Nga, a udelila mu cenu za najlepší koncoročný bakalársky projekt v technickom odbore za rok 2016.

Pobočka Inštitútu strojných inžinierov (IMechE) pre južný región ocenila prácu jedného z najnovších technikov výskumu a vývoja v Hadley Group, Roberta Nga, a udelila mu cena za najlepší absolventský bakalársky projekt v technickom odbore za rok 2016.

Robert Ng ukončil štúdium na univerzite v Sussexe vypracovaním záverečného absolventského projektu s názvom „Vytvorenie modelu, analýza a prepracovaný návrh štvortaktného motora“. Cenu mu odovzdali prof. Dick Atkins, spolupracovník inštitútu IMechE a Nigel Goodall, sekretár inštitútu pre juhovýchodný región.

Nigel povedal: „Promočná oslava na sussexskej univerzite bola výbornou príležitosťou pre významné inštitúcie ako je IMechE, aby v deň promócie ocenili tvrdú prácu a dosiahnuté úspechy skupiny veľmi talentovaných študentov.“

Robert povedal: „Bol som prekvapený, keď som sa o ocenení dozvedel a aj veľmi šťastný, že moja tvrdá práca bola odmenená. Na dosiahnutie reálnych výsledkov sa motor rozobral, vykonali sa jeho merania a zostavil sa jeho model. Pri analýze hlavných komponentov motora sa použili tri postupy - konštrukčná analýza, prestup tepla a dynamika tekutín. Následne sa vytvoril prepracovaný návrh komponentov motora na zlepšenie jeho účinnosti, životnosti a spotreby paliva.

Robert dúfa, že v budúcnosti absolvuje inžiniersky stupeň štúdia a získa štatút autorizovaného inžiniera, nateraz sa však usadil v Hadley Group. „Moje prvé tri mesiace na technickom oddelení spoločnosti v pozícii technika výskumu a vývoja boli veľmi pestré a prínosné.“ Mal som to šťastie, že som sa stal súčasťou veľmi talentovaného a zároveň ústretového tímu,“ dodáva Robert.

More Insights