Insight Posts
 

Ocenenie Inštitútu strojných inžinierov

Pobočka Inštitútu strojných inžinierov (IMechE) pre južný región ocenila prácu jedného z najnovších technikov výskumu a vývoja v Hadley Group, Roberta Nga, a udelila mu cenu za najlepší koncoročný bakalársky projekt v technickom odbore za rok 2016.

Pobočka Inštitútu strojných inžinierov (IMechE) pre južný región ocenila prácu jedného z najnovších technikov výskumu a vývoja v Hadley Group, Roberta Nga, a udelila mu cena za najlepší absolventský bakalársky projekt v technickom odbore za rok 2016.

Robert Ng ukončil štúdium na univerzite v Sussexe vypracovaním záverečného absolventského projektu s názvom „Vytvorenie modelu, analýza a prepracovaný návrh štvortaktného motora“. Cenu mu odovzdali prof. Dick Atkins, spolupracovník inštitútu IMechE a Nigel Goodall, sekretár inštitútu pre juhovýchodný región.

Nigel povedal: „Promočná oslava na sussexskej univerzite bola výbornou príležitosťou pre významné inštitúcie ako je IMechE, aby v deň promócie ocenili tvrdú prácu a dosiahnuté úspechy skupiny veľmi talentovaných študentov.“

Robert povedal: „Bol som prekvapený, keď som sa o ocenení dozvedel a aj veľmi šťastný, že moja tvrdá práca bola odmenená. Na dosiahnutie reálnych výsledkov sa motor rozobral, vykonali sa jeho merania a zostavil sa jeho model. Pri analýze hlavných komponentov motora sa použili tri postupy - konštrukčná analýza, prestup tepla a dynamika tekutín. Následne sa vytvoril prepracovaný návrh komponentov motora na zlepšenie jeho účinnosti, životnosti a spotreby paliva.

Robert dúfa, že v budúcnosti absolvuje inžiniersky stupeň štúdia a získa štatút autorizovaného inžiniera, nateraz sa však usadil v Hadley Group. „Moje prvé tri mesiace na technickom oddelení spoločnosti v pozícii technika výskumu a vývoja boli veľmi pestré a prínosné.“ Mal som to šťastie, že som sa stal súčasťou veľmi talentovaného a zároveň ústretového tímu,“ dodáva Robert.

More Insights