COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Insight Posts
 

Príprava budúcich technických talentov

V snahe inšpirovať budúce generácie technikov sme s radosťou obnovili našu podporu Systému technického vzdelávania (ESS).

V snahe inšpirovať budúce generácie technikov sme s radosťou obnovili našu podporu Systému technického vzdelávania (ESS). Projekty v tejto oblasti sú dnes už viac-menej každoročnou tradíciou. Na tom poslednom pracovali výskumníci a konštruktéri Robert Ng a Rajiv Banik spolu so skupinou žiakov zo školy Holyhead School v Birminghame.

V rámci systému EES sa zabezpečuje prepojenie žiakov 12. ročníka s lokálnymi spoločnosťami, kde sa oboznamujú s reálnymi podnikateľskými problémami a zároveň získavajú bližšie skúsenosti s vedou, technikou a s inžinierskymi činnosťami, čo im pomáha pri rozhodovaní o budúcom štúdiu a kariére. Žiaci spolupracujú na hľadaní realizovateľných riešení a nadobúdajú tak praktické zručnosti a hlbší prehľad a participujúce spoločnosti zas získavajú od žiakov čerstvejšiu perspektívu a nové videnie čisto komerčných záležitostí.

Tento rok tím pracoval na projekte zameranom na vylúčenie používania handier vo valcovniach a navrhoval systém, ktorý zabezpečí účinné mazanie, a zároveň bude mať estetický vzhľad. V decembri Robert a Rajiv spoločne so žiakmi uskutočnili tematický workshop EES na univerzite v Birminghame, kde skupina prediskutovala problém a zostrojila model systému. Následne mali žiaci priestor pripraviť sa na deň hodnotenia, ktorý sa uskutočnil v máji, a hodnotiteľom bol Robertov a Rajivov kolega z výskumu a vývoja Richard Tsang.

„Práca so študentmi je veľmi prínosný zážitok a je fajn, že sme mohli takýmto spôsobom prispieť spoločnosti“, hovorí Robert. „Veľmi nás teší pokrok dosiahnutý na projekte - máme takú radosť z úsilia, s akým sa vložili do toho, čo sme pre nich pripravili, že sme trom študentom umožnili, aby sa k nášmu VaV tímu pridali aj v lete a rozšírili tak svoje pracovné skúsenosti.“

Včera sa tím VaV zúčastnil hodnotiaceho dňa aktivít v rámci systému EES, kde bol Richard Tsang jedným z hodnotiteľov. Súčasťou podujatia bola prezentácia hodnotiacej komisie a rozhovory s tímom pri stánku. „Tím si počínal mimoriadne dobre - úroveň súťaže bola veľmi vysoká a zúčastňovali sa jej školy, ktorých partnermi sú spoločnosti, ako napríklad Jaguar, Rolls Royce či Air Bus.

Pre 3-4 študentov sa organizuje možnosť ďalšej práce na oddelení výskumu a vývoja v lete. Teší nás, že sme mohli prispieť svojím vkladom miestnej komunite a dúfame, že sme študentom poskytli pozitívny pohľad na prácu v technickom odvetví,“ hovorí Robert.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí umožnili realizáciu tohtoročného projektu.

More Insights