Insight Posts
 

Príprava budúcich technických talentov

V snahe inšpirovať budúce generácie technikov sme s radosťou obnovili našu podporu Systému technického vzdelávania (ESS).

V snahe inšpirovať budúce generácie technikov sme s radosťou obnovili našu podporu Systému technického vzdelávania (ESS). Projekty v tejto oblasti sú dnes už viac-menej každoročnou tradíciou. Na tom poslednom pracovali výskumníci a konštruktéri Robert Ng a Rajiv Banik spolu so skupinou žiakov zo školy Holyhead School v Birminghame.

V rámci systému EES sa zabezpečuje prepojenie žiakov 12. ročníka s lokálnymi spoločnosťami, kde sa oboznamujú s reálnymi podnikateľskými problémami a zároveň získavajú bližšie skúsenosti s vedou, technikou a s inžinierskymi činnosťami, čo im pomáha pri rozhodovaní o budúcom štúdiu a kariére. Žiaci spolupracujú na hľadaní realizovateľných riešení a nadobúdajú tak praktické zručnosti a hlbší prehľad a participujúce spoločnosti zas získavajú od žiakov čerstvejšiu perspektívu a nové videnie čisto komerčných záležitostí.

Tento rok tím pracoval na projekte zameranom na vylúčenie používania handier vo valcovniach a navrhoval systém, ktorý zabezpečí účinné mazanie, a zároveň bude mať estetický vzhľad. V decembri Robert a Rajiv spoločne so žiakmi uskutočnili tematický workshop EES na univerzite v Birminghame, kde skupina prediskutovala problém a zostrojila model systému. Následne mali žiaci priestor pripraviť sa na deň hodnotenia, ktorý sa uskutočnil v máji, a hodnotiteľom bol Robertov a Rajivov kolega z výskumu a vývoja Richard Tsang.

„Práca so študentmi je veľmi prínosný zážitok a je fajn, že sme mohli takýmto spôsobom prispieť spoločnosti“, hovorí Robert. „Veľmi nás teší pokrok dosiahnutý na projekte - máme takú radosť z úsilia, s akým sa vložili do toho, čo sme pre nich pripravili, že sme trom študentom umožnili, aby sa k nášmu VaV tímu pridali aj v lete a rozšírili tak svoje pracovné skúsenosti.“

Včera sa tím VaV zúčastnil hodnotiaceho dňa aktivít v rámci systému EES, kde bol Richard Tsang jedným z hodnotiteľov. Súčasťou podujatia bola prezentácia hodnotiacej komisie a rozhovory s tímom pri stánku. „Tím si počínal mimoriadne dobre - úroveň súťaže bola veľmi vysoká a zúčastňovali sa jej školy, ktorých partnermi sú spoločnosti, ako napríklad Jaguar, Rolls Royce či Air Bus.

Pre 3-4 študentov sa organizuje možnosť ďalšej práce na oddelení výskumu a vývoja v lete. Teší nás, že sme mohli prispieť svojím vkladom miestnej komunite a dúfame, že sme študentom poskytli pozitívny pohľad na prácu v technickom odvetví,“ hovorí Robert.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí umožnili realizáciu tohtoročného projektu.

More Insights