COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Insight Posts
 

Žiadny odpad, žiadne plytvanie

Viac ako štvrtina z 30 miliónov ton všetkého odpadu vytvoreného vo Veľkej Británii končí na skládkach.

Viac ako štvrtina z 30 miliónov ton všetkého odpadu vytvoreného vo Veľkej Británii končí na skládkach. Avšak vďaka procesom, ktoré sú už dnes zavedené v našich prevádzkach, sa Hadley Group stala prvou spoločnosťou vo Veľkej Británii, ktorá získala certifikát Carbon Trust Standard za nulové skládkovanie nespracovaného odpadu.

Certifikát je globálne uznávaný ako jeden z najvýznamnejších svetových štandardov nezávislého hodnotenia v oblasti životného prostredia. Ako nezávislá externá validácia našej environmentálnej úspešnosti jasne preukazuje náš hlboký záujem o zlepšovanie výsledkov našich činností z hľadiska pôsobenia na životné prostredie.

Koordinátor systémov riadenia Michelle Owen-Williams, ktorý proces certifikácie manažoval, povedal: „Latka je pri tomto hodnotení nastavená dosť vysoko a dosiahnutie úplného súladu s požiadavkami nie je jednoduché. O to viac nás teší poznanie, že väčšinu práce na plnení kritérií sme už úspešne zvládli.“ Na základe našej certifikácie podľa normy ISO 14001 a povinnej starostlivosti vyplývajúcej z právnych predpisov už teraz dôsledne sledujeme aj svojich dodávateľov, vedieme kontrolné záznamy a uplatňujeme systém štvrťročných kontrol, takže máme zabezpečený úplný súlad s najnovšou legislatívou.

„Ako naši kolegovia určite vedia, zaviedli sme postupy na oddelenie jednotlivých tokov odpadu a zároveň poskytujeme zamestnancom všetko potrebné školenie na triedenie. Pre správne triedenie je veľmi dôležité, aby sme všetci umiestňovali odpad do správnych nádob.

„Nedávno naše priestory na Gaitskell Way a na Downing Street navštívili dvaja hodnotitelia z organizácie Carbon Trust s cieľom zistiť viac o tom, čo robíme, a skontrolovať naše nakladanie s odpadmi. Návšteva bola veľmi úspešná - týmto vyjadrujem veľkú vďaku všetkým, ktorí sa na tom podieľali.

„Keďže väčšinu potrebných systémov už máme zavedenú, zvyšok procesu bol zväčša o skúmaní číselných údajov o odpadoch za jednotlivých dodávateľov a o rozbore spôsobov nakladania s odpadmi, ako je recyklovanie alebo opätovné použitie, ktorými sa zabezpečuje nulové skládkovanie, pričom každý dodávateľ sa musel k týmto skutočnostiam vyjadriť a potvrdiť ich.

„Udelenie tohto certifikátu je pre spoločnosť obrovským úspechom - niečím, na čo môžeme byť naozaj hrdí; nič z toho by sme však nedosiahli bez nasadenia našich pracovníkov a bez úsilia, ktoré každý z nich venuje tomu, aby sa každý odpad dostal do správnej zbernej nádoby.“

More Insights