Trhy
 

Osobné vozidlá

VALCOVANÉ KOMPONENTY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Máme zavedenú spoluprácu s výrobcami po celom svete, ktorá stojí na našej odbornosti v oblasti navrhovania a výroby zložitých valcovaných komponentov pre automobilový priemysel.

Táto spôsobilosť vyrábať odľahčené diely pre náročné aplikácie prispieva k zníženiu celkovej hmotnosti vozidiel - čo je jeden z kľúčových cieľov dnešného automobilového priemyslu. Naše výrobky sa používajú vo veľkom počte OEM programov, pričom dodávame interiérové a exteriérové komponenty dodávateľom 1. a 2. stupňa.

Úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi na vývoji a zhotovovaní dielov s optimalizovanou funkčnosťou a efektivitou, a to vo všetkých fázach procesu - od prototypu cez schvaľovanie, až po sériovú výrobu.

Naše procesy sú certifikované podľa normy IATF 16949 a dokážeme zabezpečovať úplný súlad nami vyrábaných komponentov a profilov so všetkými relevantnými normami kvality.

Na základe našej odbornosti v oblasti navrhovania a výroby zložitých valcovaných komponentov pre automobilový priemysel rozvíjame spoluprácu s výrobcami po celom svete.