COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Trhy
 

Strešné systémy

Vysoko pevné a presné komponenty pre strešné systémy

Our close working relationship with the automotive industry, together with our market-leading capabilities in the production of complex, custom rollformed parts, has seen us deliver an extensive range of high quality, precision components to market-leading roof system manufacturers.

Naše úzke pracovné vzťahy s automobilovým priemyslom spolu s našou bezkonkurenčnou spôsobilosťou vyrábať zložité zákazkové valcované diely nás priviedli k tomu, že sme sa stali dodávateľom širokého sortimentu vysoko kvalitných presných komponentov pre popredných výrobcov strešných systémov.

Medzi hlavné výhody valcovaných komponentov patria nízka hmotnosť, vysoká pevnosť a nákladová efektivita výroby spolu s vysokou presnosťou z hľadiska prierezu aj tvaru. Tento vysoký stupeň presnosti spolu s dokonalou kvalitou povrchu pred konečnou úpravou KTL aj po nej poskytujú 100 % záruku spôsobilosti výstuží a profilov na uzavretie, resp. nalepenie na sklo.

Príklady našich dodávok komponentov pre strešné systémy:

  • výstuže skla

  • oblúky a tvarované rúrky slnečných clôn

  • odtokové kanály

  • rámové profily

  • deflektory vzduchu

Skupina Hadley Group je dodávateľom širokého sortimentu vysoko kvalitných presných komponentov pre popredných výrobcov strešných systémov, ako sú výstuže skla, oblúky a tvarované rúrky slnečných clôn či odtokové kanály.