Trhy
 

Strešné systémy

Vysoko pevné a presné komponenty pre strešné systémy

Our close working relationship with the automotive industry, together with our market-leading capabilities in the production of complex, custom rollformed parts, has seen us deliver an extensive range of high quality, precision components to market-leading roof system manufacturers.

Naše úzke pracovné vzťahy s automobilovým priemyslom spolu s našou bezkonkurenčnou spôsobilosťou vyrábať zložité zákazkové valcované diely nás priviedli k tomu, že sme sa stali dodávateľom širokého sortimentu vysoko kvalitných presných komponentov pre popredných výrobcov strešných systémov.

Medzi hlavné výhody valcovaných komponentov patria nízka hmotnosť, vysoká pevnosť a nákladová efektivita výroby spolu s vysokou presnosťou z hľadiska prierezu aj tvaru. Tento vysoký stupeň presnosti spolu s dokonalou kvalitou povrchu pred konečnou úpravou KTL aj po nej poskytujú 100 % záruku spôsobilosti výstuží a profilov na uzavretie, resp. nalepenie na sklo.

Príklady našich dodávok komponentov pre strešné systémy:

  • výstuže skla

  • oblúky a tvarované rúrky slnečných clôn

  • odtokové kanály

  • rámové profily

  • deflektory vzduchu

Skupina Hadley Group je dodávateľom širokého sortimentu vysoko kvalitných presných komponentov pre popredných výrobcov strešných systémov, ako sú výstuže skla, oblúky a tvarované rúrky slnečných clôn či odtokové kanály.