Trhy
 

Komerčné vozidlá

VALCOVANÉ KOMPONENTY PRE KOMERČNÉ VOZIDLÁ

Máme rozsiahle skúsenosti so spoluprácou s poprednými výrobcami nákladných vozidiel, prívesov a autokarov, pre ktorých navrhujeme a vyrábame široký sortiment interiérových aj exteriérových komponentov.

Naše výrobky sa používajú v mnohých OEM programoch pre komerčné vozidlá, v rámci ktorých dodávame interiérové a exteriérové komponenty dodávateľom 1. a 2. stupňa.

Máme hlbokú odbornosť v oblasti valcovania, vďaka ktorej sme schopní vyrábať aj dlhé profily z rôznych kovov vrátane ocele a hliníka s vynikajúcou kvalitou povrchu a vysokou presnosťou aj pri najprísnejších toleranciách.

Pri vývoji a zhotovovaní dielov úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi, a to vo všetkých fázach procesu - od prototypu cez schvaľovanie, až po sériovú výrobu, čím je garantovaná optimálna funkčnosť a efektívnosť výrobkov.

Naše procesy sú certifikované podľa normy IATF 16949 a dokážeme zabezpečovať úplný súlad nami vyrábaných komponentov a profilov so všetkými relevantnými normami kvality.

Máme rozsiahle skúsenosti so spoluprácou s poprednými výrobcami nákladných vozidiel, prívesov a autokarov, pre ktorých navrhujeme a vyrábame široký sortiment interiérových aj exteriérových komponentov.