Trhy
 

Exteriérové komponenty

Vysoko kvalitné exteriérové a konštrukčné komponenty pre komerčné vozidlá

Sme globálnym dodávateľom vysoko kvalitných valcovaných exteriérových a konštrukčných komponentov pre náročné aplikácie pre výrobcov 1. a 2. stupňa.

Naše úzke pracovné vzťahy s odvetvím komerčných vozidiel spolu s našou bezkonkurenčnou spôsobilosťou vyrábať zložité zákazkové valcované diely nás priviedli k tomu, že sme sa stali dodávateľom širokého sortimentu vysoko kvalitných exteriérových komponentov a konštrukčných dielov pre mnohých najznámejších svetových výrobcov, ako sú:

  • Strešné systémy

  • Pozdĺžne nosníky

  • Rámy okien

  • Priečne nosníky

Sme globálnym dodávateľom vysoko kvalitných valcovaných exteriérových a konštrukčných komponentov pre náročné aplikácie pre výrobcov 1. a 2. stupňa.

Exteriérové komponenty pre komerčné vozidlá