Trhy
 

Interiérové komponenty

Estetické interiérové komponenty pre komerčné vozidlá

■ Kľúčové požiadavky na výrobu komponentov pre interiéry vozidiel sú vysoká presnosť a esteticky bezchybná povrchová úprava. Pri výrobkoch pre komerčné vozidlá je dôležitou požiadavkou aj dlhá fyzická životnosť.

Naše úzke pracovné styky s týmto odvetvím spolu s našou bezkonkurenčnou spôsobilosťou vyrábať zložité zákazkové valcované diely vrátane povrchovej úpravy nás priviedli k tomu, že sme sa stali dodávateľom širokého sortimentu vysoko kvalitných interiérových komponentov pre mnohých najznámejších svetových výrobcov, ako sú:

  • ložné systémy

  • batožinové priestory

  • sedadlové systémy

  • palubné priečne nosníky

o Skupina Hadley Group má vedúce trhové postavenie v segmente výroby zložitých zákazkových valcovaných dielov vrátane povrchovej úpravy, vďaka čomu sa stala dodávateľom širokého sortimentu vysoko kvalitných interiérových komponentov pre mnohých najznámejších svetových výrobcov, vrátane ložných systémov, batožinových priestorov a sedadlových systémov.