Trhy
 

Stavebníctvo

Výrobky pre stavebníctvo dodávame už viac ako 50 rokov a táto tradícia sa premieta vo všetkom, čo robíme.

Naša technická, konštrukčná a stavebná spôsobilosť spolu s neprekonateľnými odbornými skúsenosťami vo valcovaní za studena nám umožňujú tvoriť široký sortiment inovačných výrobkov. Popri tom rozvíjame aj svoju schopnosť poskytovať služby na mieste montáže i mimo neho pre stavebné projekty všetkých veľkostí tak, aby náš servis presne zodpovedal požiadavkám a potrebám zákazníkov.

Pri celom sortimente našich výrobkov - od oceľových profilov cez oceľové rámové konštrukcie až po inovačné riešenia s vedúcim postavením na trhu, ako je náš systém väzníc, stropné rošty a panelové SFS konštrukcie, a od opláštení až po výstuže stavebných otvorov - úzko spolupracujeme s našimi partnermi v odvetví. Spoločne tvoríme a dodávame riešenia, ktoré uľahčujú výstavbu, zlepšujú parametre stavieb a maximalizujú trvalú udržateľnosť.

Naše vlastné špecializované technické oddelenie dokáže v spolupráci s vami v krátkom čase vyvinúť nové výrobky a pripraviť ich prototypy na skúšky a doladenie a následne zaviesť sériovú výrobu. Ďalšou kľúčovou úlohou tohto tímu je aj sústavné vylepšovanie a inovovanie existujúceho sortimentu výrobkov.

Všetka naša činnosť sa riadi náročnými požiadavkami na kvalitu konštrukcie aj výroby. Interné navrhovanie sa riadi predpismi BS 5950-5 a EC3; naše systémy majú akreditáciu kvality podľa normy BS EN ISO 9001 a všetky profily valcované za studena sa vyrábajú z galvanizovanej konštrukčnej ocele v súlade s požiadavkami noriem BS EN 10346 a BS EN 10143.