Trhy
 

Ohradový systém s kompenzáciou výškových rozdielov

Systém UltraBar™ patrí k najuniverzálnejším dostupným ohradovým systémom. Vyznačuje sa jednoduchou montážou - dodáva sa v podobe predmontovaných panelov, ktoré sa jednoducho skrutkami upevnia na miesto.

ULTRABAR™

Vyznačuje sa jednoduchou montážou - dodáva sa v podobe predmontovaných panelov, ktoré sa jednoducho skrutkami upevnia na miesto. Systém UltraBAR™, ktorý využíva patentovaný systém výškovo nastaviteľných spojov Hadley Group, umožňuje montážnikovi rýchlo a jednoducho dosiahnuť požadovaný uhol.

Systém je schválený ako bezpečný pre priestranstvá pre deti. Systém UltraBAR™ s vrchným oblúkom vyhotoveným podľa predpisov na ochranu pred úrazmi je určený na použitie v obvodovom oplotení areálov detských ihrísk a škôl.

Obytné štvrte Vyvážené stĺpiky a priečniky UltraBAR™ bezproblémovo zapadnú do okolitej zástavby, takže sú ideálnym riešením pre obytné štvrte ako aj mestské rekreačné areály.

Parky a voľnočasové priestranstvá Esteticky príťažlivé ohrady v tradičnom štýle sú ideálne pre parky a pre vonkajšie rekreačné zariadenia.

Komerčné a priemyselné objekty Systém UltraBAR™ sa široko využíva na ohradenie a zabezpečenie priestranstiev v rôznych sektoroch.

20° sklon pri systémoch s vrchným oblúkom pre priestranstvá pre deti Dodáva sa v podobe predmontovaných panelov, ktoré sa jednoducho skrutkami upevnia na miesto.

30° sklon vertikálneho stĺpika so štandardným vrchným oblúkom, ktorý umožňuje montáž bez stupňov aj v podmienkach veľkých nerovností terénu.