Trhy
 

Oceľové brány

Skupina Hadley Group dodáva aj kompletný sortiment brán do plotového systému zvoleného zákazníkom podľa jeho požiadaviek.

Práškový náter v akejkoľvek farbe sa ponúka ako voliteľná možnosť za príplatok. Brány všetkých veľkostí a konfigurácií sa môžu vyrobiť v galvanizovanom vyhotovení podľa normy BS EN ISO 1461: 2009 alebo s polyesterovým práškovým náterom v akejkoľvek farbe. Pokiaľ sa v požiadavke neuvedie inak, brány UltraPALE™ sa dodávajú s naskrutkovanými plochými pätkami.

KOĽAJNICOVÝ SPOJ

Jednoduché a efektívne spojenie medzi stĺpikmi a priečnikmi.

PRÁŠKOVÝ NÁTER V AKEJKOĽVEK FARBE

Ponúka sa ako voliteľná možnosť za príplatok.