COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Trhy
 

Tenkostenné oceľové rámové konštrukčné systémy SFS

Naša technická, konštrukčná a stavebná spôsobilosť spolu s neprekonateľnými odbornými skúsenosťami vo valcovaní za studena nám umožňujú poskytovať jedinečné vysoko kvalitné, pružné a cielené služby pre stavebníctvo.

Ako odľahčená alternatíva oceľových a betónových nosných konštrukcií naše prefabrikované samostojné rámové konštrukcie uľahčujú montáž, takže sú ideálnym riešením pre objekty strednej výšky, využiteľným vo všetkých komerčných aj rezidenčných projektoch.

Dodávame vonkajšie aj vnútorné stenové konštrukčné panely vyrobené z odľahčených, za studena valcovaných profilov, ktoré sa dodávajú už pospájané na miesto montáže, kde sa zdvíhajú a inštalujú. Spolu s betónovými, resp. predmontovanými oceľovými podlahami tak vzniká kompletná nadstavba.

  • Vysoká pevnosť a nízka hmotnosť vďaka technológii valcovania za studena

  • Presnosť a rýchlosť zhotovenia

  • Zostavovanie a predmontáž mimo miesta realizácie = kratší čas výstavby

  • Súlad so všetkými zákonnými požiadavkami na požiarne, tepelné a akustické vlastnosti

Firma Hadley dodáva SFS riešenia vynikajúcich parametrov kvality pre nosné konštrukcie na výstavbu výplňových, spojitých a vysokých deliacich stien. Naše technické tímy poskytujú 3D vizualizáciu a spracovanie podrobnej výkresovej dokumentácie spolu s presným rozpisom materiálov v systéme BIM (modelovanie stavebných objektov).

SKÚSENOSTI SO SYSTÉMAMI BIM A SÚLAD S POŽIADAVKAMI

Náš tím kvalifikovaných projektantov a konštruktérov využíva systémy BIM (na modelovanie stavebných objektov) a pri navrhovaní stavieb spolupracuje so všetkými zainteresovanými stranami na dosahovaní vyššej efektívnosti a trvalej udržateľnosti a nižšej tvorby odpadov.

SÚVISIACE VÝROBKY

Naše oceľové rámové konštrukcie sú doplnené kompletným sortimentom súvisiacich výrobkov na zaručenie rýchlej, jednoduchej a bezproblémovej výstavby. Patria sem strechy, stenové vertikálne profily a panely a výmeny pre stavebné otvory.

SPOLUPRÁCA SO SPOLOČNOSŤOU BRITISH GYPSUM

Mimoriadne úzko spolupracujeme so spoločnosťou British Gypsum na vývoji metód suchej stavby podľa najnovších predpisov vrátane požiadaviek na zvukovú a tepelnú izoláciu a protipožiarnu ochranu.

Spoločnosť British Gypsum je popredným britským výrobcom a dodávateľom sadrokartónových systémov. Spoločnosť, ktorá má viac ako storočné skúsenosti, vyvinula množstvo inovačných a spoľahlivých systémov pre stavbu a úpravu stien, podláh, stropov a plášťov pre rezidenčné a komerčné objekty, ako aj pre sektor opráv, údržby a rekonštrukcií (RMI). Spoločnosť je známa aj svojou priekopníckou činnosťou v oblasti odbornej prípravy.

Technická, konštrukčná a stavebná spôsobilosť skupiny Hadley Group spolu s neprekonateľnými odbornými skúsenosťami vo valcovaní za studena firme umožňujú poskytovať jedinečné vysoko kvalitné, pružné a cielené služby pre stavebníctvo.