Trhy
 

Väznicové systémy a stropné nosníky.

Ponúkame kompletný sortiment výrobkov pre strešné systémy tvorené našimi väznicami UltraZed™ a priečnymi nosníkmi UltraBeam.

K dispozícii sú rôzne varianty konštrukcie, schopné vyhovieť takmer všetkým požiadavkám z hľadiska rozpätia, nosnosti, zložitosti a preferovaných montážnych postupov:

  • Nespojité (prosté)

  • Spojité s rukávom

  • HEB s rukávom

  • Dvojité, spájané na tupo

Väznice UltraZED™ a priečne nosníky UltraBEAM sú vyrobené našou patentovanou technológiou valcovania za studena, ktorá zabezpečuje výrazne vyššiu pevnosť pri nižšej hmotnosti a spotrebe surovín a aj jednoduchšiu manipuláciu.

Tento systém poskytuje komplexné konštrukčné riešenie prakticky pre každú aplikáciu, akú si možno predstaviť, pričom vyžaduje menej času na vypracovanie návrhu a celú montáž urýchľuje a zjednodušuje. Profily UltraZED™ a UltraBEAM spoločne tvoria kompletný konštrukčný systém s minimálnym počtom komponentov.

Systém je doplnený naším intuitívnym plánovacím softvérom DesignSuite Pro planning, ktorý sa dá upraviť podľa potrieb zákazníka.