Trhy
 

DesignSuite Pro

DesignSuite Pro je intuitívny softvérový balík upraviteľný podľa potrieb zákazníka, ktorý je určený na podporu návrhu a špecifikácie projektov postavených na našich za studena valcovaných, odľahčených a vysoko pevných väzníc UltraZed™ a priečnych a podlahových nosníkoch UltraBeam.

Softvér DesignSuite Pro je užívateľsky príjemný a vyhovuje požiadavkám britských a európskych noriem a predpisov BN EN 1993 1-3. Ponúka množstvo funkcií, ktoré výrazne uľahčujú plánovanie a špecifikáciu konštrukcií.

  • Vlastnosti a parametre profilov a celého systému sú overené inštitútom SCI ako vyhovujúce britským normám a predpisom Eurocode BN EN 1993 1-3.

  • Rozšírený rozsah koeficientov vnútorných tlakov pre jednoduché použitie

  • Dvojsmerné posudzovanie zaťaženia vetrom v 12 smeroch, ktoré sa vykonáva v šiestich jednoduchých krokoch s individuálne nastaveným označovaním a s databázou posudkov zaťaženia vetrom

  • Export výpočtov do vlastnej šablóny používateľa

  • Podrobná príručka odporúčaní pre vystuženie a kotvenie

  • Vylepšené nastavenia optimalizácie riešení

V súčasnosti prehodnocujeme a aktualizujeme náš softvér DesignSuite Pro a súčasťou tohto procesu je aj uplatňovanie dôslednejšej politiky ochrany súkromia.

System Requirements

  • Windows 7, 8 or 10
  • 1.2 GHz or greater
  • 2 GB RAM or greater