COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Trhy
 

DesignSuite Pro

DesignSuite Pro je intuitívny softvérový balík upraviteľný podľa potrieb zákazníka, ktorý je určený na podporu návrhu a špecifikácie projektov postavených na našich za studena valcovaných, odľahčených a vysoko pevných väzníc UltraZed™ a priečnych a podlahových nosníkoch UltraBeam.

Softvér DesignSuite Pro je užívateľsky príjemný a vyhovuje požiadavkám britských a európskych noriem a predpisov BN EN 1993 1-3. Ponúka množstvo funkcií, ktoré výrazne uľahčujú plánovanie a špecifikáciu konštrukcií.

  • Vlastnosti a parametre profilov a celého systému sú overené inštitútom SCI ako vyhovujúce britským normám a predpisom Eurocode BN EN 1993 1-3.

  • Rozšírený rozsah koeficientov vnútorných tlakov pre jednoduché použitie

  • Dvojsmerné posudzovanie zaťaženia vetrom v 12 smeroch, ktoré sa vykonáva v šiestich jednoduchých krokoch s individuálne nastaveným označovaním a s databázou posudkov zaťaženia vetrom

  • Export výpočtov do vlastnej šablóny používateľa

  • Podrobná príručka odporúčaní pre vystuženie a kotvenie

  • Vylepšené nastavenia optimalizácie riešení

V súčasnosti prehodnocujeme a aktualizujeme náš softvér DesignSuite Pro a súčasťou tohto procesu je aj uplatňovanie dôslednejšej politiky ochrany súkromia.

System Requirements

  • Windows 7, 8 or 10
  • 1.2 GHz or greater
  • 2 GB RAM or greater