Trhy
 

Tenkostenné oceľové rámové konštrukcie pre bytovú výstavbu

Oceľové rámové konštrukčné riešenia pre nízke obytné a sociálne objekty.

Naše skúsenosti s oceľovými rámovými konštrukčnými systémami nám umožňujú dodávať kompletné samonosné konštrukcie. Naša samonosná rámová konštrukcia, ktorá zahŕňa aj strechy, steny, podlahy, stavebné otvory, výstuhy a fasádne úpravy, je ideálnym riešením pre samostatne stojace objekty malej výšky.

Komponenty sa navrhujú, konštruujú a vyrábajú v našom modernom výrobnom závode a následne sa dodávajú na miesto stavby vo forme profilov alebo panelov.

Tento rýchly postup realizácie je ideálny pre projekty bytovej výstavby s vysokými priestorovými nárokmi. Vďaka ľahkej a zároveň robustnej konštrukcii všetkých komponentov sú naše oceľové rámové konštrukcie vhodným riešením pre bytovú výstavbu s krátkymi termínmi realizácie.

Náš odborný technický tím poskytuje služby od poradenstva ohľadne podláh a stien až po kompletný detailný projekt tak, aby každá samonosná oceľová konštrukcia dosahovala optimálne parametre v súlade s príslušnými požiadavkami na zvukovú, protipožiarnu a tepelnú izoláciu.

KOMPONENTY NÁŠHO OCEĽOVÉHO RÁMOVÉHO KONŠTRUKČNÉHO SYSTÉMU

Samonosné konštrukcie

Predmontovaná samonosná rámová konštrukcia ako odľahčená alternatíva oceľových alebo betónových primárnych rámov s jednoduchšou montážou.

Zvislé a vodorovné nenosné profily

Stenové stojky zhotovené v potrebnej veľkosti a hrúbke a s príslušnými rozstupmi na typickú výšku poschodia s priskrutkovaným horným a dolným úložným nosníkom.

VÝHODY NAŠICH OCEĽOVÝCH RÁMOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRE OBYTNÉ OBJEKTY

  • Odľahčený oceľový konštrukčný systém pre bytovú výstavbu s rýchlou realizáciou
  • Vhodný pre objekty malej a strednej výšky
  • Ponúka výhody prefabrikácie.
  • Umožňuje krátku dobu výstavby
  • Ideálne riešenie pre priestorovo obmedzené staveniská

VYUŽITIE NAŠICH OCEĽOVÝCH RÁMOVÝCH KONŠTRUKCIÍ V BYTOVEJ VÝSTAVBE

Naše odľahčené oceľové rámové konštrukcie pre bytovú výstavbu sú vhodné pre akékoľvek dvojpodlažné objekty s menším počtom užívateľov, ako sú:

  • sociálne byty
  • obytné objekty s menším počtom užívateľov
  • dvojpodlažné domy (s obytným podkrovím)